خبر خبر

برگزاري مانور محدود ساليانه فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
مانور محدود ساليانه فرودگاه اصفهان با صدا در آمدن آژير وضعيت اضطراري برج مراقبت پرواز اين فرودگاه برگزار گرديد .
مانور محدود ساليانه اداره كل فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان روز شنبه مورخه 1395/12/28 در ساعت 11:50 با صدا در آمدن آژير وضعيت اضطراري توسط پرسنل برج مراقبت پرواز اين فرودگاه برگزار گرديد . اين مانور با هدف سنجش مدت زمان حضور نيروهاي اطفاء ، امداد و نجات در محل سانحه برگزار گرديد علاوه بر كاركنان اداره آتش نشاني و نجات فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان، پايگاه هوايي شهيد بابايي، نيروهاي آتش نشاني ، اورژانس و هلال احمر استان اصفهان نيز حضور داشتند. در پايان مانور حسن امجدي مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان ضمن حضور در جمع شركت كنندگان از مشاركت ايشان در مانور مذكور تشكر و قدر داني نمود .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد