خبر خبر

برگزاري دوره آموزشی مقدمات پياده سازي سيستم مديريت ايمني در فرودگاه اصفهان
دوره آموزشی مقدمات پياده سازي سيستم مديريت ايمني (SMS) در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان برگزار شد.
سومين دوره آموزشي مقدمات پياده سازي سيستم مديريت ايمني فرودگاههاي كشور با حضور 35 نفر از پرسنل اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان از تاريخ 95/12/07 لغايت 95/12/11 در اين اداره كل حال برگزاري است. مدرس اين دوره مهدي لشگري مدير ايمني فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان مي باشد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد