خبر خبر

درج برنامه پروازي در روزنامه اصفهان امروز
برنامه پروازي روزانه فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در روزنامه اصفهان امروز به چاپ رسيد.
پيرو هماهنگي صورت گرفته از روز دوشنبه مورخ 95/12/09 برنامه پروازي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان به صورت روزانه ، در روزنامه اصفهان امروز جهت اطلاع عموم درج مي گردد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد