خبر خبر

درس دوم: صدادارهای کوتاه(Vowels-short)

در ویدیوهای زیر در مورد تلفظ حروف صدادار کوتاه توضیح داده می شود.
لطفا فایل های زیر را دانلود کرده و چند بار مشاهده نمایید.

Vowel short 1

Vowel short 2

Vowel short 3

Vowel short 4

Vowel short 5

Vowel short 6

Vowel short 7

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد