خبر خبر

برگزاري دوره آموزشی باز آموزي تقرب پرواز در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
دوره آموزشی بازآموزي تقرب پرواز در فرودگاه اصفهان برگزار شد.
دوره آموزشي بازآموزي تقرب پرواز با تدريس شهرام اميني كارشناس آموزش اداره كل مراقبت پرواز و با شركت جمعي از كنترلرهاي با سابقه فرودگاه اصفهان به مدت 5 روز از تاريخ 95/11/30 لغايت 95/12/04 در محل سيميلاتور تقرب پرواز كه به تازگي مورد بازسازي قرار گرفته ، برگزار شد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد