خبر خبر

برگزاري دوره آموزشي حقوق خانواده در اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان
دوره آموزشی حقوق خانواده در فرودگاه اصفهان برگزار شد.
دوره آموزشی حقوق خانواده با حضور كاركنان فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در روز دوشنبه مورخ 95/12/02 به مدت 4 ساعت برگزار گرديد. مدرس اين دوره دكتر سيد رضا طباطبايي از اساتيد دانشگاه در حوزه روانشناسي بود.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد