خبر خبر

تقدير مدير كل فرودگاه اصفهان از يكي از متصديان خدمات بار
امجدي از حسن بت شكن به خاطر بازگرداندن كيف پول به صاحبش تقدير كرد.
حسن بت شکن ، یکی از متصدیان شریف خدمات بار فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان که در حين انجام وظيفه کیف حاوی مقادیر قابل توجه پول نقد و چک بانکی را پيدا كرده و با هماهنگي مسئولين فرودگاه به صاحبش بازگرداند، توسط امجدي مدير كل فرودگاه شهيد بهشتي مورد تقدير قرار گرفت.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد