خبر خبر

رتبه سوم فرودگاه اصفهان در پروازهاي عتبات سال 95
فرودگاه اصفهان در ميان 17 فرودگاه كشور در انجام پروازهاي عتبات عاليات موفق به كسب رتبه سوم و رشد 38 درصدي نسبت به سال 94 شد.

  فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان بر اساس آمار اداره كل مخابرات و فناوري اطلاعات هوانوردي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در بازه زماني بيستم آبان تا نهم آذرسال 95 در پروازهاي اربعين عتبات عاليات با انجام تعداد 175 سورتي پرواز و رشد 38 درصدي اعزام و پذيرش زائرين حضرت اباعبداله الحسين (عليه السلام) نسبت به مدت مشابه در سال گذشته پس از فرودگاههاي حضرت امام (ره) و مشهد حائز رتبه سوم در سطح فرودگاههاي كشور شده است .

شايان ذكر است در همين راستا سيد رضا عقدايي جانشين ستاد هماهنگي اربعين حسيني استان اصفهان ضمن ارسال پيامي از عملكرد مطلوب اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان به عنوان خادم الحسين (عليه السلام) در ايام اربعين سال 95 تقدير و تشكر به عمل آورد .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد