خبر خبر

آگهي فراخوان پيمانكاران پروژه توسعه فرودگاه اصفهان
آگهي فراخوان پيمانكاران پروژه توسعه سالن پروازهاي خارجي و داخلي(CIP ) و احداث موتورخانه جديد فرودگاه بین المللی شهيد بهشتي اصفهان

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه توسعه سالن پروازهای خارجی و داخلي(CIP) و احداث موتور خانه جدید فرودگاه شهید بهشتی اصفهان را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتهای پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .
1-شرکتها بايد حداقل دارای گواهینامه صلاحیت (رتبه بندی ) در پایه 2 ابنیه و 3 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند.
شرح مختصری از موضوع مناقصه : پروژه توسعه سالن پروازهای خارجی و داخلی (CIP) وا حداث موتور خانه جدید فرودگاه شهید بهشتی اصفهان (شامل خاکبرداری ، اجرای فونداسیون ، اجرای اسکلت فلزی ، سقف سازی فضایی ، کفسازی ، دیوار چینی ، نازک کاری ، تأسیسات مکانیکی و برقی ، اسکلت بتنی ، تجهیز و راه اندازی موتور خانه ، محوطه سازی و عملیات اتصال سالن قدیم و جدید و ...) برآورد اولیه مجموعاً حدود 239.639.579.358 (دویست و سی و نه میلیارد و ششصد و سی و نه میلیون و پانصد و هفتاد و نه هزار و سیصد و پنجاه و هشت ) ریال بر اساس فهارس بهای پایه سال 95 می باشد.
2- مدت اجرای پروژه 15 ماه و مدت تضمین 60 ماه می باشد
3-میزان سپرده شرکت در مناقصه 6.000.000.000 ( شش میلیارد ) ریال می باشد که به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود.
4- هزینه آگهی های فراخوان به عهده برنده مناقصه می باشد،ضمناً جهت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایند.
5- از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ نشر آخرین آگهی فراخوان مناقصه به آدرس اصفهان – خیابان توحید میانی – جنب پارکینگ شهرداری – ساختمان اداری سارویه – شرکت مهندسین مشاور سارویه – تلفن 03136616067 تماس حاصل فرمایند. لازم به توضیح است که شرکتها می بایست پاکت ارزیابی کیفی و پاکات (الف – ب- ج) را در موعد مقرر شده در اسناد مناقصه تحویل مناقصه گزار دهند. در این شرایط ابتدا پاکتها ارزیابی کیفی مناقصه گران گشوده خواهد شد و پس از آن پاکتهای پیشنهادی (الف – ب - ج) شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی (70 امتیاز) را کسب نمایند با رعایت سایر شرایط و قوانین مناقصات عمومی دو مرحله ای باز می گردد.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد