خبر خبر

برقراري پرواز اصفهان - گرگان
پرواز مسير گرگان- اصفهان- گرگان از مورخ95/10/15 توسط شركت هواپيمايي نفت برقرار گرديد.
اولين پرواز مسيرگرگان- اصفهان- گرگان شركت هواپيمايي نفت در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخه 95/10/15 در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان انجام شد. شايان ذكر است اين پرواز در روزهاي يكشنبه و چهارشنبه هر هفته بصورت برنامه اي انجام خواهد شد.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد