خبر خبر

انتصاب معاونت عملیات فرودگاهی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان
علی شاه نظری به عنوان معاونت عملیات فرودگاهی اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان منصوب شد.
  براساس پيشنهاد اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان و با موافقت شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران علی شاه نظری از تاریخ 95/9/30 به عنوان معاونت عملیات فرودگاهی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان منصوب شد . گفتنی است وی از تاریخ 95/5/17 به عنوان سرپرست معاونت عملیات فرودگاهی مشغول به انجام وظیفه بوده است.
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد