خبر خبر

سرپرست روابط عمومي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان منصوب شد
رضا معمار طي ابلاغي از سوي مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان به مدت سه ماه به سمت سرپرست روابط عمومي فرودگاه اصفهان تعيين شد.

حسن امجدي مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان طي حكمي رضا معمار را به مدت سه ماه به سمت سرپرست روابط عمومي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان منصوب كرد.  وي تا قبل از اين سمت ، مدير ترمينال بوده و داراي مدرك كارشناسي مديريت روابط عمومي  است . شايان ذكر است پيش از اين حسين قلعگر عهده دار اين مسئولين بود كه اخيراً به افتخار بازنشستگي نائل آمده است .

  • متن ابلاغ بدين شرح است  :

نظر به تعهد ، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين ابلاغ و با حفظ پست سازماني به سمت سرپرست روابط عمومي اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان ،به مدت سه ماه ، منصوب  مي شويد . از جنابعالي انتظار مي رود با رعايت كليه جوانب قانوني و بهره گيري از ظرفيت ها و تجارب ساير همكاران نسبت به انجام امور محوله زير اقدام شايسته مبذول نمائيد .

  • انعكاس اهداف ، وظايف ، برنامه ها ، مواضع و عملكرد اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان .
  • اتخاذ سياستهاي اطلاع رساني مطلوب .
  • بهره گيري از ظرفيت و ابزارهاي رسانه اي و فرهنگي .
  • تعامل مثبت و سازنده با اصحاب رسانه به منظور حفظ و ارتقاء جايگاه و بالندگي هرچه بيشتر  اداره كل .
  • تعامل مستمر با روابط عمومي شركت فرودگاههاي كشور .
  • ارتقاء و بروز رساني سايت و سايركانالهاي ارتباطي واطلاع رساني اداره كل .
-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد