خبر خبر

دومين جلسه كار گروه وصول مطالبات فرودگاه اصفهان تشكيل شد
بررسي راهكارهاي وصول به موقع مطالبات فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان و افزايش تعداد پرواز ، مسافر و بار از فرودگاه اصفهان

دومين جلسه كارگروه تخصصي وصول مطالبات فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان با حضور حسن امجدي مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان و اعضاء كارگروه مذكور برگزار گرديد . در ابتداي جلسه مدير كل فرودگاه ضمن تشكر از اقدامات مطلوب اعضا در جهت وصول به موقع مطالبات و ابلاغ سياستهاي شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران، راهكارهايي جهت وصول به موقع مطالبات اداره كل و افزايش تعداد پروازها ارائه نمود و در ادامه ، موضوع جلسه مورد بحث و تبادل نظر اعضاء قرار گرفت.

 گفتني است  اقدامات انجام شده در سطح اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان طي شش ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 1394  منتج به افزايش 27درصدي تعداد پروازهاي داخلي ، افزايش20/47%  تعداد مسافر داخلي، افزايش 19/25% تعداد پرواز خارجي ، و رشد 12 درصدي تعداد مسافرين خارجي ، شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد