خبر خبر

گراميداشت هفته نيروي انتظامي در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
به مناسبت گراميداشت هفته نيروي انتظامي مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان به اتفاق معاونين ، رؤساي ادارات و جمعي از مسئولين با فرماندهي پليس فرودگاه ديدار نمودند .

به مناسبت گراميداشت هفته نيروي انتظامي حسن امجدي مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان به اتفاق معاونين ، رؤساي ادارات و جمعي از مسئولين با فرماندهي پليس فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان ديدار نمودند . ايشان ضمن تبريك هفته نيروي انتظامي به فرماندهي و پرسنل تحت امر ، تلاش بي دريغ آنها را در برقراري نظم و امنيت فرودگاههاي استان اصفهان ارج نهاد و در پايان با اهداء لوح سپاس از فرماندهي پليس فرودگاه تقدير شد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد