خبر خبر

برگزاري مراسم گراميداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گراميداشت مقام زن و روز مادر مراسمي در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان برگزار گرديد.

به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، گراميداشت مقام زن و روز مادر مراسمي با حضور مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان، معاونين ، مديركل بانوان و خانواده استانداري خانم دكتر اثني عشران و بانوان شاغل در اين اداره كل برگزار گرديد. در ابتداي اين مراسم آقاي مهندس قاسم زاده ضمن تبريك اين ايام از تلاش و فعاليت بانوان تشكر و قدرداني نمودند ، در ادامه خانم دكتر اثني عشران ضمن تبريك هفته زن مطالبي در خصوص الويتهاي زندگي و اصلاح روشهاي تربيتي و نياز به سرمايه گذاري بر روي سلامت و اشتغال در برنامه هاي پيشرو مطالبي بيان نمودند و در پايان مراسم مذكور نيز با  لوح تقدير و هدايايي از بانوان تجليل به عمل آمد.

در ضمن در روز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) آقاي مهندس قاسم زاده با همراهي معاونين با حضور در محل كار بانوان شاغل در اين اداره كل ، نيروي انتظامي ، يگان حفاظت هواپيمايي و شركتهاي هواپيمايي با اهداي شاخه گل از ايشان تجليل نمودند . 

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط