مشکلی در بارگذاری قالب وجود دارد.

پورتلت‌های تو در تو پورتلت‌های تو در تو

۹ آذر ۱۳۹۸
شرکت فرودگاهها و ناوبر ي هوايي ايران- معاونت عمليات فرودگاهي در نظر دارد بر ا ساس قانون برگزاري مناقصات ، فراخوان ارزيابي کيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي احداث ديوارهاي حفاظتي فرودگاه اصفهان به روش طرح و ساخت را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.
۶ آبان ۱۳۹۸
مدير کل فرودگاههاي استان از برقراري پرواز در مسير اصفهان-رامسر-اصفهان و افزايش پرواز در مسيرهاي تبريز، بندرعباس، شيراز و آبادان خبر داد.
۱ آبان ۱۳۹۸
برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي عمليات هوانوردي ، فرودگاهي ، اداري مالي و عمومي جهت پرسنل فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان و شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در هفت ماهه اول سال 98 ، فرودگاه اصفهان را از فرودگاههاي پيشرو در امر آموزش قرار داده است.

گزارش تصویری گزارش تصویری

شعار مصوب کمیسیون ایمنی راه‌ها شعار مصوب کمیسیون ایمنی راه‌ها

مسافرین گرامی میتوانند نظرات،انتقادات وپیشنهادات خود را به شماره پیامک 10007069 ارسال فرمایند.