ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

20:00

آتاTBZ5613

تهران

طبق برنامه

21:00

کارون KRU2625

اهواز

طبق برنامه

21:50

ایران ایرIRA3316

آبادان

طبق برنامه

22:50

تابانTBN6209

مشهد

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

كانال ارتباطي كانال ارتباطي

ميز خدمت ميز خدمت

سامانه شهراه سامانه شهراه

اخبار فرودگاه
۲۱ آبان ۱۳۹۷

تقدير استاندار اصفهان از عملکرد اداره کل فرودگاههاي استان اصفهان در تعميق فرهنگ نماز

هيأت ارزيابي ستاد اقامه نماز استان اصفهان عملکرد اداره کل فرودگاههاي استان را در زمينه اقامه نماز شايسته تقدير ويژه ارزيابي نمود.
۲۰ آبان ۱۳۹۷

تجهيزات CNS فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان مطابق با آخرين استانداردهاي روز دنياست

در شرايط جنگ اقتصادي امروز با اتکا به توان متخصصان داخلي فرودگاه اصفهان آمادگي سرويس دهي به کليه پروازها را بر اساس استانداردهاي بين المللي دارد.
۱۹ آبان ۱۳۹۷

تاب آوري سيستم هاي فرودگاه اصفهان در زمان قطع برق محک خورد

به گزارش روابط عمومي فرودگاه اصفهان , رزمايش قطع برق در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان با موفقيت اجرا گرديد.
۱۹ آبان ۱۳۹۷

بيش از 10 هزار پرواز در فرودگاه اصفهان انجام شد

مديرکل فرودگاه هاي اصفهان گفت : در نيمه نخست سال جاري 10 هزار و 588 پرواز در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان انجام شده است.
۶ آبان ۱۳۹۷

برگزاري4650 نفر ساعت آموزش تخصصي در طي يکماهه مهر سال جاري در فرودگاه اصفهان

8 دوره تخصصي براي 144 نفر از کارکنان فرودگاه اصفهان و ساير فرودگاههاي زير مجموعه شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در طي مهر سال جاري در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان برگزار گرديد.
۳۰ مهر ۱۳۹۷

مديران ايمني شرکت ميهمان فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

فرودگاه اصفهان يک هفته ميزبان مدير ايمني شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و گروهي از مديران ايمني فرودگاههاي مختلف در دور ه آموزشي تحليل ريشه اي علل سوانح و حوادث هوانوردي مي باشد.