ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

13:45

ایران ایرتورIRB942

مشهد

نشست دریافت بار از نقاله

15:30

کیش ایرKIS7139

بندرعباس

طبق برنامه

17:15

کارون KRU2623

اهواز

طبق برنامه

17:30

زاگرسIZG4103

مشهد

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

نمایش نظرسنجی نمایش نظرسنجی

میزان رضایت شما از امکانات رفاهی ترمینال پروازهاي داخلي فرودگاه بین المللی شهید بهشتي اصفهان چقدر است؟

ميز خدمت ميز خدمت

كانالهاي ارتباطي كانالهاي ارتباطي

سامانه شهراه سامانه شهراه

اخبار فرودگاه
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

آگهي تجديد فراخوان مناقصه عمومي انجام خدمات نظافت ،‌نگهداري فضاي سبز و خدمات عمومي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران-اداره کل فرودگاههاي استان اصفهان در نظر دارد تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي انجام خدمات نظافت ،‌نگهداري فضاي سبز و خدمات عمومي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد.
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

بازديد عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهي از فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

حسين اسفندياري عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان بازديد کرد.
۱۸ فروردين ۱۳۹۸

خدمت رساني به بيش از 114 هزار مسافر نوروزي در فرودگاه اصفهان

مديرکل فرودگاههاي استان اصفهان از اعزام و پذيرش 114 هزار و 497 مسافر از فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان خبر داد.
۶ فروردين ۱۳۹۸

سرويس دهي به 505 پرواز نوروزي در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

مدير کل فرودگاههاي استان اصفهان از خدمت رساني به بيش از 55 هزار مسافر نوروزي خبر داد.
۶ فروردين ۱۳۹۸

آمادگي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان جهت مقابله با بحران و پشتيباني از فرودگاههاي استانهاي معين

مدير کل فرودگاههاي استان اصفهان با تشکيل کميته عمليات اضطراري ،‌با قيد فوريت کليه نيروها را در جهت مقابله با بحران احتمالي و پشتيباني از مناطق آسيب ديده بسيج کرد.
۲۸ اسفند ۱۳۹۷

افزايش پروازهاي نوروزي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

مدير کل فرودگاههاي استان اصفهان از برنامه ريزي 140 سورتي پرواز فوق العاده در ايام نوروز 98 خبر داد.