ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

06:30

قشم ایرQSM1280

تهران

طبق برنامه

08:40

ماهان IRM4533

تهران

طبق برنامه

10:20

زاگرسIZG4005

كيش

طبق برنامه

10:30

زاگرسIZG4109

مشهد

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

كانال ارتباطي كانال ارتباطي

ميز خدمت ميز خدمت

سامانه شهراه سامانه شهراه

اخبار فرودگاه
۳۰ مهر ۱۳۹۷

مديران ايمني شرکت ميهمان فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

فرودگاه اصفهان يک هفته ميزبان مدير ايمني شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران و گروهي از مديران ايمني فرودگاههاي مختلف در دور ه آموزشي تحليل ريشه اي علل سوانح و حوادث هوانوردي مي باشد.
۲۸ مهر ۱۳۹۷

سرويس دهي به بيش از 46000 پرواز در طي سال گذشته در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

با وجود پيچيدگي هاي ترافيکي TMA‌ پروازي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان و وجود فرودگاههاي متعدد و مناطق مختلف احتياطي در اين فضا ,مراقبت پرواز اصفهان ‌عمليات پروازي ايمني را در سال گذشته به بيش از 46000پرواز ارائه نموده است.
۱۶ مهر ۱۳۹۷

تسليت درگذشت همکار گرامي آقاي مصطفي مطلبي

همکار عزيزمان مرحوم مصطفي مطلبي ، کنترلر و مسئول تيم عملياتي مراقبت پرواز فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان صبح امروز مورخ 97/7/16 به دليل عارضه قلبي دار فاني را وداع گفت.
۱۲ مهر ۱۳۹۷

کسب مقام قهرماني آتش نشانان فرودگاه اصفهان در مسابقات عمليات آتش نشاني فرودگاهي کشوري

آتش نشانان فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در مسابقات انفرادي و تيمي عمليات آتش نشاني فرودگاهي کشوري حائز مقام اول شدند.
۱۲ مهر ۱۳۹۷

آمادگي فرودگاه اصفهان در خدمت رساني به زائرين اربعين

فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان برنامه ريزي جهت خدمت رساني مطلوب به زائرين حسيني در ايام اربعين را در دستور کار خود قرار داد.
۹ مهر ۱۳۹۷

برگزاري اولين جلسه هماهنگي مانور محدود طرح اضطراري سال 1397 در فرودگاه اصفهان

اولين جلسه توجيهي مانور محدود طرح اضطراري فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان به منظور هماهنگي و بررسي سناريو اين مانور برگزار گرديد.