ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش ایر

KIS7022

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

17:10:00

A320

شنبه

16:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

17:40:00

MD82

شنبه

18:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6956

مشهد

اعلام ورود |

18:20:00

737-200

شنبه

18:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA347

بندرعباس

منتظر اعلام باشید |

F100

شنبه

18:10

۶ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5267

تهران

طبق برنامه |

737-700

شنبه

18:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه |

md88

شنبه

18:55

۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6205

مشهد

طبق برنامه |

md88

شنبه

20:50

۶ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7447

مشهد

طبق برنامه |

MD82

شنبه

21:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3760

آبادان

طبق برنامه |

60-600

شنبه

21:45

۶ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2625

اهواز

طبق برنامه |

F50

شنبه

21:45

۶ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA471

شیراز

طبق برنامه |

F100

شنبه

22:15

۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه |

BAE100

شنبه

23:20

۶ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

تهران

طبق برنامه |

RJ100

یکشنبه

06:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2623

اهواز

طبق برنامه |

F50

یکشنبه

07:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2522

تهران

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

07:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN012

تهران

طبق برنامه |

MD83

یکشنبه

09:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7439

بندرعباس

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

09:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4555

خارک

طبق برنامه |

BAE100

یکشنبه

10:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4566

عسلویه

طبق برنامه |

BAE100

یکشنبه

10:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

10:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4005

كيش

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

10:45

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7422

كيش

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

13:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2526

لاوان/شیراز

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

13:20

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه |

MD83

یکشنبه

13:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

13:50

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2523

سیری

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

15:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA236

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

16:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

17:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه |

MD83

یکشنبه

17:55

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش ایر

KIS7446

مشهد

پرواز كرد |

13, 14

1396-03-06 18:02

A320

شنبه

17:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA346

بندرعباس

طبق برنامه |

A320

شنبه

18:45

۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

مشهد

دريافت كارت پرواز | ورود به سالن بازرسی

15, 16

MD82

شنبه

19:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6957

مشهد

دريافت كارت پرواز |

3

737-800

شنبه

19:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5268

تهران

طبق برنامه |

737-200

شنبه

19:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA337

تهران

طبق برنامه |

A320

شنبه

22:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6206

مشهد

طبق برنامه |

md88

شنبه

22:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه |

ATR-42-400

شنبه

22:15

۶ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2624

اهواز

طبق برنامه |

F50

شنبه

22:15

۶ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7023

كيش

طبق برنامه |

md88

شنبه

22:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA317

تهران

طبق برنامه |

F100

شنبه

22:50

۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه |

BAE100

یکشنبه

06:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

تهران

طبق برنامه |

rj100

یکشنبه

07:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2527

شیراز/لاوان

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

08:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2522

سیری

طبق برنامه |

f100

یکشنبه

08:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه |

MD83

یکشنبه

10:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7440

بندرعباس

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

10:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4554

خارک

طبق برنامه |

BAE100

یکشنبه

11:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4567

عسلویه

طبق برنامه |

BAE100

یکشنبه

11:25

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه |

MD82

یکشنبه

11:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4004

كيش

طبق برنامه |

MDC-DC-3

یکشنبه

12:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2622

اهواز

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

14:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7423

كيش

طبق برنامه |

md88

یکشنبه

14:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN013

تهران

طبق برنامه |

MD.88

یکشنبه

14:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6211

قشم

طبق برنامه |

md88

یکشنبه

15:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2523

تهران

طبق برنامه |

F100

یکشنبه

15:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA237

تهران

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

17:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3432

نجف

نشست | دریافت بار از نقاله

1

17:45:00

AB4

شنبه

17:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA666

کویت

طبق برنامه |

A320

شنبه

21:10

۶ خرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB261

دبی

طبق برنامه |

737-700

شنبه

22:15

۶ خرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه |

737-200

یکشنبه

01:15

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN7256

نجف

طبق برنامه |

md88

یکشنبه

08:30

۷ خرداد ۱۳۹۶

عراقی

IAW171

نجف

طبق برنامه |

CRJ

یکشنبه

13:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY209

شارجه

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

14:05

۷ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

ایران ایر

IRA3433

نجف

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

AB4

شنبه

18:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

فلای دبی

FDB262

دبی

طبق برنامه |

737-200

شنبه

23:20

۶ خرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه |

737-200

یکشنبه

02:10

۷ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN7255

نجف

طبق برنامه |

md88

یکشنبه

05:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

عراقی

IA172

نجف

طبق برنامه |

CRJ

یکشنبه

14:00

۷ خرداد ۱۳۹۶

العربیه

ABY200

شارجه

طبق برنامه |

A320

یکشنبه

14:45

۷ خرداد ۱۳۹۶