رستوران و بوفه رستوران و بوفه

رستوران و بوفه

 

رستوران و فست فود در سالن داخلی فرودگاه آماده پذیرایی از مسافرین محترم می باشد.