پارکینگ پارکینگ

فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان داراي يك پاركينگ طبقاتي به متراژ 5472 متر در چهار طبقه مي باشد كه ظرفيت پذيرش 320 دستگاه خودرو را دارد. همچنين پاركينگ روباز مقارن ترمينالهاي داخلي و خارجي به متراژ 23750 متر با ظرفيت پذيرش 850 دستگاه خودرو آماده سرويس دهي به مسافرين محترم مي باشد.

تاريخ به روز رساني: 4-12-98

تاریخ بازبینی :03-02-99