ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کیش ایر

KIS7497

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

1

15:15:00

MDC-DC-3

جمعه

15:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

مشهد

اعلام ورود |

16:05:00

md88

جمعه

16:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4067

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA471

شیراز

طبق برنامه |

F100

جمعه

17:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5271

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

17:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4103

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4054

ماهشهر

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7422

كيش

طبق برنامه |

MDC-DC-3

جمعه

18:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6279

كيش

طبق برنامه |

md88

جمعه

18:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA391

مشهد

طبق برنامه |

MD80

جمعه

18:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5267

تهران

طبق برنامه |

737-700

جمعه

19:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه |

MD83

جمعه

19:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3760

آبادان

طبق برنامه |

60-600

جمعه

21:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه |

rj100

جمعه

21:55

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA377

زاهدان/کرمان

طبق برنامه |

F100

جمعه

22:10

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6203

مشهد

طبق برنامه |

md88

جمعه

22:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7447

مشهد

تاخیر - 22:45 |

MDC-DC-3

جمعه

23:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه |

BAE100

جمعه

23:20

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6209

مشهد

طبق برنامه |

md88

جمعه

23:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1280

تهران

طبق برنامه |

RJ100

شنبه

06:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4560

کرمان

طبق برنامه |

BAE100

شنبه

07:10

۶ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2623

اهواز

طبق برنامه |

F50

شنبه

07:15

۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4533

تهران

طبق برنامه |

BAE100

شنبه

08:40

۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه |

MD82

شنبه

10:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN012

تهران

طبق برنامه |

MD83

شنبه

10:40

۶ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1261

قشم

طبق برنامه |

f100

شنبه

10:55

۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4561

تبریز

طبق برنامه |

BAE100

شنبه

12:20

۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه |

MD83

شنبه

13:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه |

md88

شنبه

15:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه |

MD83

شنبه

15:15

۶ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

کاسپین

CPN6905

مشهد

پرواز كرد |

4, 5

1396-03-05 14:35

MD83

جمعه

14:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6280

كيش

پرواز كرد |

2, 3

1396-03-05 15:00

md88

جمعه

15:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7496

تهران

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

13, 14

MDC-DC-3

جمعه

16:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه |

md88

جمعه

17:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA420

كيش

طبق برنامه |

F100

جمعه

17:50

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4066

تهران

طبق برنامه |

MD82

جمعه

18:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5272

مشهد

طبق برنامه |

MD83

جمعه

18:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4102

مشهد

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7446

مشهد

طبق برنامه |

A320

جمعه

19:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4055

ماهشهر

طبق برنامه |

MD82

جمعه

19:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA333

اهواز

طبق برنامه |

A320

جمعه

19:35

۵ خرداد ۱۳۹۶

آتا

TBZ5268

تهران

طبق برنامه |

737-200

جمعه

20:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه |

md88

جمعه

20:00

۵ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه |

MD83

جمعه

20:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه |

ATR-42-400

جمعه

22:15

۵ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه |

RJ100

جمعه

22:40

۵ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA377

تهران

طبق برنامه |

F100

جمعه

22:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN6238

مشهد

طبق برنامه |

MD.88

جمعه

23:30

۵ خرداد ۱۳۹۶

کیش ایر

KIS7423

كيش

طبق برنامه |

MD82

جمعه

23:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه |

BAE100

شنبه

06:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1281

تهران

طبق برنامه |

F100

شنبه

07:15

۶ خرداد ۱۳۹۶

نفت

IRG2622

اهواز

طبق برنامه |

F50

شنبه

07:45

۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4560

تبریز

طبق برنامه |

BAE100

شنبه

08:10

۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4532

تهران

طبق برنامه |

BAE100

شنبه

09:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه |

MD82

شنبه

11:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

قشم ایر

QSM1260

قشم

طبق برنامه |

F100

شنبه

11:35

۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه |

MD83

شنبه

11:40

۶ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه |

BAE100

شنبه

13:20

۶ خرداد ۱۳۹۶

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه |

MD83

شنبه

14:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

العربیه

ABY209

شارجه

نشست | پایان دریافت بار

1

14:55:00

A320

جمعه

15:05

۵ خرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه |

737-200

شنبه

01:15

۶ خرداد ۱۳۹۶

اتریشی

AUA875

وین

طبق برنامه |

A319

شنبه

03:55

۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN7256

نجف

طبق برنامه |

md88

شنبه

08:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3024

نجف

طبق برنامه |

MD82

شنبه

10:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3432

نجف

طبق برنامه |

AB4

شنبه

13:05

۶ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
تاریخ
تاریخ

العربیه

ABY200

شارجه

پرواز كرد |

1396-03-05 15:40

A320

جمعه

15:45

۵ خرداد ۱۳۹۶

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه |

737-200

شنبه

02:10

۶ خرداد ۱۳۹۶

تابان

TBN7255

نجف

طبق برنامه |

md88

شنبه

05:00

۶ خرداد ۱۳۹۶

اتریشی

AUA876

وین

طبق برنامه |

A319

شنبه

05:50

۶ خرداد ۱۳۹۶

زاگرس

IZG3027

بغداد

طبق برنامه |

MD82

شنبه

11:30

۶ خرداد ۱۳۹۶

ایران ایر

IRA3433

نجف

طبق برنامه |

AB4

شنبه

14:05

۶ خرداد ۱۳۹۶