Web Content Display Web Content Display

«راهبرد مشارکت اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان»

در راستای اجرای مفاد ماده "9" تصویبنامه شماره 112128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با عنوان «حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری» راهبردهای مشارکت شهروندان در تصمیمات و فرآیندهای اداری سازمان به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

  1. این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه­ها، آیین‌نامه­ها، دستورالعمل­ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می­نماید.
  2. این سازمان در رابطه با تهیه و تدوین لوایح که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصلاح می­باشد، پیش از ارسال به مدت یک ماه از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ارسال آن اقدام می­نماید.
  3. بستر لازم جهت ارائه نظرات شهروندان در خصوص کلیه اطلاعات و اخبار سازمان در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان فراهم میباشد. این نظرات جمعبندی و به مراجع ذیصلاح گزارش می‌گردد.
  4. شهروندان می‌توانند از طریق پست الکترونیکی Isfahan.Info@airport.ir  نظرات خود را ارسال نمایند.
  5. کلیه شهروندان می‌توانند درخواست‌ها، شکایات و پیشنهادات خود را از طریق سامانهای که تحت همین عنوان در پایگاه اطلاعرسانی سازمان قرار داده‌شده است، ارسال و کد رهگیری دریافت نمایند. درخواستهای واصله به‌صورت مکانیزه به واحدهای تخصصی ذیربط ارسال و پاسخ در سامانه درج میشود. شهروندان می‌توانند با استفاده از کد رهگیری پاسخ خود را دریافت نمایند.
  6. شهروندان می‌توانند از طریق  تلفن‌ گويا 03135275050 داخلی 4 هرگونه نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خود را اعلام نمایند.
  7. شهروندان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی 1000100300 نظرات خود را به سازمان ارسال نمایند.

 

تاریخ به روزرسانی:26-02-98

تاریخ بازبینی :03-02-99