ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

16:20

TBN6207

مشهد

نشست

17:00

IZG4067

تهران

طبق برنامه

17:15

IRA471

شیراز

نشست

17:30

TBZ5271

مشهد

منتظر اعلام باشید

18:00

IZG4103

مشهد

اعلام ورود

ISFAHAN, Iran
Today: Thursday, 5 Nov 2015
34 °
34 °
16 °
27 May 2017
35 °
20 °
28 May 2017
35 °
16 °
29 May 2017
36 °
16 °
30 May 2017
33 °
20 °

گزارش تصویری گزارش تصویری

Polls Display Polls Display

وضعیت اعلان پرواز در سالن داخلی را چگونه ارزيابي مي نماييد.

آموزش زبان آموزش زبان

News
2017-05-24

گراميداشت سوم خرداد سالروز آزادي خرمشهر در اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان

به مناسبت گراميداشت سوم خرداد سالروز آزادي خرمشهر همايش پياده روي توسط كاركنان فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان برگزار گرديد.
2017-05-22

تقدير مدير كل از شهردار، معاون حمل و نقل شهردار و مديرعامل سازمان اتوبوسراني اصفهان

امجدي از شهردار، معاون حمل و نقل شهرداري و مديرعامل سازمان اتوبوسراني اصفهان بابت برقراري خط اتوبوس ويژه فرودگاه تقدير و تشكر نمود.
2017-05-21

كابل كشي و برق رساني به ساختمانهاي جديد يگان حفاظت هواپيمايي فرودگاه اصفهان

كابل كشي و برق رساني به ساختمانهاي جديد يگان حفاظت هواپيمايي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان انجام شد.
2017-05-17

گراميداشت روز ارتباطات و روابط عمومي در اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان

تقدير از پرسنل روابط عمومي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان