ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

17:00

کارون KRU2544

ماهشهر

نشست پایان دریافت بار

17:15

کیش ایرKIS7022

كيش

نشست دریافت بار از نقاله

17:25

زاگرسIZG4103

مشهد

اعلام ورود

17:40

ایران ایرIRA3334

تهران

تاخیر - 18:40

18:30

ایران ایرتورIRB942

مشهد

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

كانال ارتباطي كانال ارتباطي

ميز خدمت ميز خدمت

سامانه شهراه سامانه شهراه

News
2018-12-17

کسب ر تبه اول فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در حوزه بهره وري سازماني بين دستگاههاي اجرايي استان اصفهان

در نهمين دوره ارزيابي استقرار چرخه مديريت بهره وري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان ، اداره کل فرودگاههاي استان اصفهان در بين 58 دستگاه اجرايي حائز کسب رتبه اول گرديد.
2018-12-09

ارتقا سطح دانش و هماهنگي بررسي سوانح و حوادث در زمينه تجسس و نجات فرودگاهي

براي اولين بار در شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران دوره بررسي سوانح و حوادث با محتوي تجسس و نجات (RCC/RSC) براي نمايندگان مراکز اصلي و فرعي تجسس و نجات فرودگاهي در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان برگزار مي گردد.
2018-12-04

تدوين سند راهبردي سوانح هوايي در محدوده خارج فرودگاه اصفهان

سند راهبردي سوانح هوايي خارج از فرودگاه در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در حال تدوين است.
2018-12-01

تسهيل پرواز به 160 نقطه جهان از فرودگاه اصفهان

با برقراري پروازهاي قطر ايرويز به بيش از 160 نقطه جهان از فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان کانکشن پروازي انجام مي گردد.
2018-11-22

رونمائي از سامانه صدور رواديد بدون برچسب در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

با حضور معاون محترم وزارت امور خارجه ,‌ سامانه رواديد بدون برچسب در فرودگاه اصفهان مورد بهره برداري قرار گرفت.
2018-11-22

فصل دوم سال 2019 فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان وارد رنکينگ جهاني مي شود

بر اساس پيش ارزيابي انجام شده در اسفند ماه 1396 و اقدامات سخت افزاري انجام شده مهر تاييد بر آمادگي فرودگاه اصفهان جهت شرکت در رنکينگ جهاني سازمان بين المللي ACI زده شد.