ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

14:10

کاسپینCPN6904

مشهد

نشست دریافت بار از نقاله

16:10

کارون KRU2623

اهواز

طبق برنامه

16:25

زاگرسIZG4103

مشهد

طبق برنامه

16:45

کیش ایرKIS7022

كيش

طبق برنامه

17:40

ایران ایرIRA3310

تهران

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

كانال ارتباطي كانال ارتباطي

ميز خدمت ميز خدمت

سامانه شهراه سامانه شهراه

News
2019-02-19

توسعه فرودگاه اصفهان مسيري بدون توقف

مديرکل فرودگاه بين المللي اصفهان از برنامه ريزي جهت توسعه فرودگاه اصفهان تا رسيدن به جايگاه مناسب در صنعت حمل و نقل خبر داد.
2019-02-17

بازديد عضو هيات مديره و راهبر امور هوانوردي از فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

ابراهيم مرادي عضو هيات مديره و راهبر امور هوانوردي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان بازديد نمود.
2019-02-16

فرودگاه اصفهان منتخب شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران جهت ارزيابي پياده سازي مقررات بهداشت بين المللي WHO

مديرکل فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان از انجام ارزيابي مشترک خارجي مقررات بهداشتي بين المللي JEE-IHR در فرودگاه اصفهان خبر داد.
2019-02-12

فرودگاه اصفهان؛ فرصتي براي رونق گردشگري کشور

اصفهان با دارا بودن آثار بي‎بديل معماري از جايگاه رفيعي در سطح کشور و فراتر از آن در سطح جهان برخوردار است و فراهم کردن شرايط سفر آسان براي گردشگران اهميت زيادي براي رونق اين صنعت در اصفهان دارد و در اين زمينه که فرودگاه مي‎تواند نقش بسيار ارزنده‎اي را ايفا کند.
2019-02-12

آگهي فراخوان مناقصه

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد ,‌حمل و نصب درب هاي اتوماتيک ترمينال فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
2019-02-12

آگهي فراخوان مناقصه

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي خريد ,‌حمل و نصب پارتيشن هاي ترمينال فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان