ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:30

کارون KRU2623

اهواز

نشست پایان دریافت بار

08:40

ماهان IRM4533

تهران

طبق برنامه

10:15

زاگرسIZG4005

كيش

طبق برنامه

10:30

کارون KRU2532

خارگ

طبق برنامه

10:30

زاگرسIZG4109

مشهد

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

پورتال حج پورتال حج

ميز خدمت ميز خدمت

كانالهاي ارتباطي كانالهاي ارتباطي

سامانه شهراه سامانه شهراه

News
2019-08-19

ورود اولين پرواز حجاج خانه خدا به فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

عمليات بازگشت پروازهاي حج امسال با ورود اولين پرواز به فرودگاه اصفهان آغاز گرديد.
2019-08-14

افزايش پروازهاي فرودگاه اصفهان در مسير اصفهان به تهران و بالعکس

مدير کل فرودگاههاي استان اصفهان از افزايش پروازهاي اصفهان به تهران و بالعکس خبر داد.
2019-08-11

برقراري مسير ازمير-اصفهان-ازمير توسط شرکت هواپيمايي پگاسوس

مدير کل فرودگاههاي استان اصفهان از برقراري پرواز اصفهان- ازمير- اصفهان خبر داد.
2019-08-06

پايان عمليات اعزام زائرين خانه خدا از فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

مدير کل فرودگاههاي استان اصفهان از پايان عمليات رفت اعزام حجاج امسال از فرودگاه اصفهان خبر داد.
2019-07-31

آگهي تجديد مزايده عمومي فروش سه دستگاه موتور ژنراتور مستعمل فرودگاه اصفهان

اداره کل فرودگاه هاي استان اصفهان در نظر دارد، سه دستگاه موتور ژنراتور مستعمل مدل روستون 1300 KVA خود را از طريق سامانه ستاد ايران به صورت مزايده به فروش برساند.
2019-07-15

آغاز عمليات اعزام حجاج سرزمين وحي از فرودگاه اصفهان

اعزام زائران بيت‌الله الحرام از فرودگاه بين‌المللي شهيد بهشتي اصفهان با برنامه ريزي انجام 31 سورتي پرواز به جده و مدينه از نخستين ساعات امروز دوشنبه 24 تير ماه آغاز شد.