ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

20:55

ایران ایرIRA3382

بندرعباس

اعلام ورود

22:10

آتاTBZ5613

تهران

طبق برنامه

22:15

آسمانIRC3758

آبادان

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

Polls Display Polls Display

میزان رضایت شما از امکانات رفاهی ترمینال پروازهاي داخلي فرودگاه بین المللی شهید بهشتي اصفهان چقدر است؟

ميز خدمت ميز خدمت

كانالهاي ارتباطي كانالهاي ارتباطي

سامانه شهراه سامانه شهراه

News
2019-05-04

بازديد عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهي از فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

حسين اسفندياري عضو هيات مديره و راهبر عمليات فرودگاهي شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران از فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان بازديد کرد.
2019-04-07

خدمت رساني به بيش از 114 هزار مسافر نوروزي در فرودگاه اصفهان

مديرکل فرودگاههاي استان اصفهان از اعزام و پذيرش 114 هزار و 497 مسافر از فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان خبر داد.
2019-03-26

سرويس دهي به 505 پرواز نوروزي در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

مدير کل فرودگاههاي استان اصفهان از خدمت رساني به بيش از 55 هزار مسافر نوروزي خبر داد.
2019-03-26

آمادگي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان جهت مقابله با بحران و پشتيباني از فرودگاههاي استانهاي معين

مدير کل فرودگاههاي استان اصفهان با تشکيل کميته عمليات اضطراري ،‌با قيد فوريت کليه نيروها را در جهت مقابله با بحران احتمالي و پشتيباني از مناطق آسيب ديده بسيج کرد.
2019-03-19

افزايش پروازهاي نوروزي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

مدير کل فرودگاههاي استان اصفهان از برنامه ريزي 140 سورتي پرواز فوق العاده در ايام نوروز 98 خبر داد.
2019-03-17

ايستگاه هوايي انارک اصفهان به سيستم هاي هوشمند حفاظتي تجهيز شد.

مديرکل فرودگاه‎هاي استان اصفهان از اجراي پروژه سيستم هوشمند حفاظتي در سايت ايستگاه هوايي انارک خبر داد.