نمایش محتوا نمایش محتوا

 

  • شعبه بانک ملی در سالن ترمینال داخلی و باجه های بانک ملی در سالن ترمینال خارجی قرار دارد و شماره تلفن  تماس بانك ملي 35275094 الي 97 مي باشد.
  • شعبه بانک سپه در سالن ترمينال داخلی قرار دارد  وشماره تلفن تماس آن 35275148 مي باشد.

 

دستگاههای خود پردازهای بانک ملی ، صادرات و سپه  در سالن داخلی و خودپرداز بانک ملی ، بانک سپه و بانک صادرات در سالن خارجی  جهت استفاده مسافرین محترم وجود دارد.

 

تاریخ به روز رسانی :19-12-99

تاریخ بازبینی :28-02-1401