نمایش محتوا نمایش محتوا

شرايط و ضوابط ارسال بار هوايي از طريق خدمات بار شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي

در فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

 

رديف

شرايط ارسال بار هوايي

توضيحات

1

محدوديتهاي حجم بار

در حال حاضر روي هواپيمايي AB320  وMD  مي توان تا 3000 كيلوگرم با توجه به ابعاد كالا، بار پذيرش نمود .

2

محدوديتهاي ابعاد بار

بستگي به تيپ هواپيما دارد . براي مثال با ابعاد طول 160 س و عرض 80 س و ارتفاع 70 س و وزن 60 كيلوگرم بار ، پذيرش مي گردد .

3

ليست بارهاي ممنوعه

شامل كالاهاي خطرناك 9 گانه مي باشد .1-مواد منفجره2-گازها 3-مايعات قابل اشتعال 4-جامدات قابل اشتعال 5-مواد اكسيدكننده 6-مواد سمي 7-مواد راديو اكتيو 8-مواد خورنده 9-كالاهاي متفرقه ... كليه كالاها طبق دستورالعمل كه توسط سازمان ياتا تنظيم شده پذيرش مي گردد .در ضمن مايعات مثل آبليمو-آبغوره – مربا-عسل –ترشيجات-نوشابه –مواد فاسد شدني ممنوع مي باشد .

4

برهه زمان ارسال بار داخلي

بستگي به برنامه روزانه پروازها دارد . زمان انجام پرواز به مشتري اعلام مي گردد .

5

برهه زمان ارسال بار خارجي

در يك شيفت كاري به مدت 24 ساعت انجام مي پذيرد

6

مدارك لازم جهت ارسال بار داخلي

كارت ملي فرستنده – نام و شماره تماس فرستنده و گيرنده

7

مدارك لازم جهت ارسال بار خارجي

بارنامه- مجوز گمركي –گواهي مبداء-گواهي بهداشت –گواهي جهاد كشاورزي و ....

8

مدارك لازم جهت دريافت بار داخلي

كارت شناسايي گيرنده (كارت ملي) – معرفي نامه

9

مدارك لازم جهت دريافت بار خارجي

كارت شناسايي – معرفي نامه معتبر از شركت يا سازمان كه بعنوان گيرنده كالا مي باشد .

10

زمان سرويس دهي دفتر خدمات بار

به صورت شبانه روزي مي باشد

11

آدرس خدمات بار

فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان –بعد از ترمينال خارجي

12

تلفن تماس

35275109

 
تاریخ به روز رسانی :28-11-98