توسعه تر مينال پروازهاي داخلي توسعه تر مينال پروازهاي داخلي

توسعه تر مينال پروازهاي داخلي 

ترمینالها از جمله مکانهای استقرار وانتظار مسافرین ،مستقلبین ،مشایعت کنندگان و ....  پروازها می باشد. وجود غرفه های ارایه کننده خدمات و سرویسهای مورد نیاز آنها از جمله مواردی می باشدکه نیاز به ترمینال با فضای کافی دارد. از اینرو طرح توسعه ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان  به عنوان یکی از فرصتهای سرمایه گذاری معرفی شده است .

امكانات پروژه : سالن ورودي و خروجي ، كانتر پذيرش مسافر ، تسمه نقاله ، سيستم پيج ، سيستم گرمايش و سرمايش ، گيت وي ، مانيتور اعلان پرواز ، فضاي خدمات تجاري و رفاهي و....

 

مشخصات پروژه  توسعه ترمينال پروازهاي داخلي

مساحت تقريبي : 000 20  متر مربع

نوع قرارداد : BOT

ظرفيت سالانه طرح :  3.000.000 نفر در سال

پيش بيني اشتغال : 50  نفر

مدت زمان احداث پروژه : 18 ماه