مجموعه خدمات رفاهي مجموعه خدمات رفاهي

مجموعه خدمات رفاهي

ایجاد مجموعه خدمات فرودگاهی از جمله دیگر فرصتهای سرمایه گذاری در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان می باشد که با توجه به میزان تردد مسافرین و وسایل حمل ونقل در این فرودگاه همچنین انتظار رشد پروازها و مسافرین و بالطبع آن افزایش تردد در این فرودگاه  انتظار بهره وری فراوانی از آن می رود.

امكانات پروژه : كارواش ، تعويض روغن و تعميرگاه ، جايگاه سوخت (بنزين ) و سوئيت هاي استراحت رانندگان با امكانات ، سرويس هاي بهداشتي و نمازخانه و  ....

 

مشخصات پروژه احداث مجموعه خدمات رفاهي

مساحت تقريبي : 2000  متر مربع

نوع قرارداد : BOT

پيش بيني اشتغال : 12 نفر

مدت زمان احداث پروژه : 18 ماه