نمایش محتوا نمایش محتوا

فرودگاه بين المللي شهید بهشتی اصفهان با پذیرش  بیش از 2 میلیون مسافر در سال  و پيش بيني افزايش آن به بيش از 5 ميليون مسافر تا 10 سال آينده بستر مناسبی جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های مشروحه ذیل می باشد و مدیریت فرودگاههاي استان ضمن استقبال از سرمایه گذاران محترمی که علاقه مند به راه اندازی کسب و کار در این فرودگاه  باشند دعوت به عمل  می آورد .

         

          احداث ترمينال پروازهاي بين المللي                                                         احداث جايگاه تشريفات اختصاصي CIP

            

  احداث هتل فرودگاهي                                                               مجموعه خدمات رفاهي

         

  احداث پاركينگ طبقاتي مكانيزه در چهار طبقه                                                  توسعه ترمينال پروازهاي داخلي 

 

 

تاریخ بازبینی  :27-02-1401