شرکت های هواپیمایی شرکت های هواپیمایی

اطلاعات تماس با شرکتهای هواپیمایی و هندلينگ پروازي

رديف

شركت هواپيمايي داخلي

شماره تماس

1

ايران اير

35275118-35275104

2

اتا

35275012

3

آسمان

35275092

4

تابان

35275015

5

كاسپين

35275090

6

ماهان

35275098

7

کارون

35275232

8

زاگرس

35275026

9

كيش اير

35275091

10

قشم اير

35275227

11

وارش

35275013

12

سپهران

35275016

13

فلای پرشیا

35275016

14

ايران ايرتور

-

15

معراج

-

شركت هواپيمايي خارجي

16

تركيش اير

35275224

17

العراقيه

35275225

18

قطر ايرويز

35275077

19

فلای دبی

-

شركتهاي هندلينگ كننده

20

خدمات هوايي ايران اير

35275104

21

خدمات هوايي سامان

35275019

22

خدمات هوايي همراه كوشا كيش

35275239

 

 

تاريخ به روز رساني : 27-11-98

تاریخ بازبینی:03-02-99