شرکت های هواپیمایی شرکت های هواپیمایی

اطلاعات تماس با شرکتهای هواپیمایی و هندلينگ پروازي

رديف

شركت هواپيمايي داخلي

شماره تماس

1

ايران اير

35275101

2

اتا

35275012

3

آسمان

35275092

4

تابان

35275015

5

كاسپين

35275090

6

ماهان

35275098

7

کارون

35275232

8

زاگرس

35275026

9

كيش اير

35275091

10

قشم اير

35275227

11

وارش

35275013

12

ساها

35275016

13

فلای پرشیا

35275159

14

ايران ايرتور

35275246

15

 سپهران

35275016

16

معراج

35275177

شركت هواپيمايي خارجي

17

تركيش اير

35275064

18

العراقيه

35275225

19

قطر ايرويز

35275077

20

فلای دبی

35275107

شركتهاي هندلينگ كننده

21

خدمات هوايي ايران اير

35275104

22

خدمات هوايي سامان

35275019

23

خدمات هوايي همراه كوشا كيش

35275239

 

 

تاريخ به روز رساني : 16-12-1400

تاریخ بازبینی:27-02-1401