دریافت گزارشات مردمی دریافت گزارشات مردمی

با توجه به اینکه از شیوه های موثر مبارزه با فساد اداری ، بهره گیری از نظام نظارت همگانی است،  بر این اساس در راستای اجرایی نمودن ماده 8 دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون خدمات کشوری و با هدف دریافت مستقیم و بدون واسطه گزارشات مردمی ، ضمن رعایت اصل محرمانگی ، سامانه دریافت گزارشات مردمی از طریق پست الکترونیکی arzyabi_amalkard@airport.ir  برنامه ریزی گردیده است .

شهروندان گرامی می توانند از طریق این سامانه گزارشات خود را جهت پیگیری انعکاس دهند.

 

تاریخ بروزرسانی:11-02-1400

تاریخ بازبینی :27-02-1401

مشارکت مردمی (جمع آوری الکترونیک و تحلیل دریافت نظرات مردمی ) مشارکت مردمی (جمع آوری الکترونیک و تحلیل دریافت نظرات مردمی )

نسخه قابل چاپ
گزارش تجمیعی
ردیف پيش نويس هاي قوانين و مقررات اظهارنظر مردمي
ردیف
پيش نويس هاي قوانين و مقررات
اظهارنظر مردمي
نتیجه‌ای یافت نشد.