نمایش محتوا نمایش محتوا

بيانيه صيانت از حريم خصوصي

اداره کل فرودگاههای استان اصفهان نسبت به حفظ حریم خصوصی شما و همچنین گسترش تکنولوژی خود به گونه ای که تجربه آنلاین امن و قدرتمندتری را برای شما فراهم نماید ، متعهد است. این بیانیه حریم خصوصی در پایگاه اینترنتی اداره کل فرودگاههای استان اصفهان به کار گرفته می شود و فرایند جمع آوری و استفاده از داده ها را کنترل مي نماید.

اداره کل فرودگاههای استان اصفهان اطلاعات شخصی شما را از دسترسی ها ، استفاده و افشاهای تایید نشده حفاظت مي نماید.

تارنمای اداره کل فرودگاههای استان اصفهان بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی ، اطلاع رسانی خواهد گردید.