نمایش محتوا نمایش محتوا

فرودگاه اصفهان از قدیمی ترین فرودگاههای کشور است که در منطقه صفه اصفهان قرار داشت و بنابر نیازهای وقت ، فرودگاه قدیم در اختیار نیروی هوایی سپاه قرار گرفت و فرودگاه جدید در 10 ناتیکال مایلی شرقی اصفهان در منطقه کویری ، با مشخصات جغرافیایی • 32 درجه و '45 دقیقه و "3 ثانیه شمالی و• 51 درجه و'51 دقیقه و" 46 ثانیه شرقی و با ارتفاع 1542 متر از سطح دریا و در مساحت 1315 هکتاربا هدف ارائه خدمات هوا یی برنامه ای و غیر برنامه ای ،آموزشی و انجام  پروازهای مسافری در سال 1361 تأسیس و رسما به صورت عملیاتی وارد ناوگان هوایی کشور شد.

 

تاریخ به روزرسانی: 05-02-96

تاریخ بازبینی :03-02-99