نمایش محتوا نمایش محتوا

فرودگاه اصفهان از قدیمی ترین فرودگاههای کشور بوده كه از سال 1308 ابتدا در منطقه صفه اصفهان قرار داشت و از سال 1361 بنابر نیازهای وقت ، فرودگاه به محل فعلی انتقال یافت ؛ فرودگاه جدید در 10 ناتیکال مایلی (برابر 5/18 كيلومتر) شرق اصفهان در منطقه کویری ، با مشخصات جغرافیایی • 32 درجه و '45 دقیقه و "3 ثانیه شمالی و• 51 درجه و'51 دقیقه و" 6 ثانیه شرقی  با ارتفاع 1542 متر از سطح دریا و در مساحت 1315 هکتاربا هدف انجام پروازهای مسافربری و آموزشی در سال 1361 آغاز به کار نمود و رسما به صورت یک فرودگاه بین المللی به صنعت هوانوردی کشور معرفی گردید که به صورت 24 ساعته در حال ارائه خدمات هوانوردی و فرودگاهی می باشد.

 

تاریخ به روزرسانی: 18-12-99

تاریخ بازبینی :27-02-1401