بازارچه فروش بازارچه فروش

بازارچه هاي فروش در سالن انتظار و ترانزيت ترمينال پروازهاي داخلي جهت رفاه مسافرين گرامي در نظر گرفته شده است . در اين بازارچه ها صنايع دستي ،‌پوشاك ،‌كتاب ، وسايل بازي كودكان ،‌ تنقلات و ... عرضه مي گردد. قيمت گذاري اجناس اين بازارچه ها تحت سيستم مديريت يكپارچه فروش ، مصوب و بر روي اجناس درج گرديده است.

 

 

تاريخ به روز رساني 98/09/25

تاریخ بازبینی :19-12-99