اتاق مادر و كودك اتاق مادر و كودك

 

به منظور رفاه حال مسافرين محترم اتاق مادر و كودك در ترمينال پروازهاي داخلي فرودگاه در سالنهاي انتظار و ترانزيت  ايجاد و تجهيز گرديده است.

 

تاریخ به روز رسانی :28-11-97

تاریخ بازبینی :03-02-99