خدمات غير الكترونيكي خدمات غير الكترونيكي

 

خدمات و امکانات ارائه شده در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان:              

جايگاه تشريفات اختصاصي CIP

حمل و نقل عمومي 

پاركينگ

خدمات خودرواجاره اي

ارسال بار هوايي

بسته بندي بار

حمل بار

شعبات بانك

اتاق مادر و كودك

اتاق سيگار

رستوران

خدمات بيمه اي خريد

 
 
تاریخ بازبینی :28-02-1401