نمایش محتوا نمایش محتوا

 

بیانیه توافق سطح خدمت

 

                                             سامانه اعلان پرواز                                                           سامانه تلفن گويا                                                                                                            سامانه خريد اينترنتي بليط                                            سامانه شكايات , انتقادات و پيشنهادات                                                                           گزارش خطر داوطلبانه                                                     سامانه eFPL                                                                                                                    سامانه BPMS                                                                ارتباط با مديركل                                                                                                                   پست الكترونيكي                                                            نظرسنجی کیفیت خدمات                                                                                                        اتوماسیون اداری پرگار                                                            سامانه دریافت مشارکت مردمی

 

تاریخ بازبینی  :27-02-1401