نمایش محتوا نمایش محتوا

 

جهت خدمت رساني به مسافران محترم خط اتوبوس فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي  اصفهان همه روزه از مبدأ فرودگاه به فلكه لاله و بالعكس با زمانبندي به شرح جدول ذيل آماده سرويس دهي می باشد

 

ساعت حركت ازفلكه لاله به سمت فرودگاه

 

06:00

07:00

08:10

9:20

10:30

11:40

12:50

14:00

15:10

16:20

17:30

18:40

19:50

 

ساعت حركت از فرودگاه به سمت فلكه لاله

 

06:30 07:35 08:45 09:55 11:05 12:15 13:25 14:35 15:45 16:55 18:05 19:15 20:30
 

تاريخ به روزرساني:98/9/2

تاریخ بازبینی:03-02-99