نمایش محتوا نمایش محتوا

 

جهت خدمت رساني به مسافران محترم خط اتوبوس فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي  اصفهان همه روزه از مبدأ فرودگاه به پايانه كاوه و بالعكس با زمانبندي به شرح جدول ذيل آماده سرويس دهي می باشد

 

ساعت حركت ازپايانه كاوه  به سمت فرودگاه

 

06:15

07:35

09:15

10:45

12:15

13:45

15:15

16:45

18:15

19:45

 

ساعت حركت از فرودگاه به سمت پايانه كاوه

 

07:00

08:30

10:00

11:30

13:00

14:30

16:00

17:30

19:00

20:30

 

تاريخ به روزرساني:98/1/5