نمایش محتوا نمایش محتوا

 

جهت خدمت رساني به مسافران محترم خط اتوبوس فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي  اصفهان همه روزه از مبدأ فرودگاه به پایانه کاوه و بالعكس با زمانبندي به شرح جدول ذيل آماده سرويس دهي می باشد

 

ساعت حركت از فرودگاه به سمت پایانه کاوه

06:15

07:45

09:25

11:05

12:45

14:25

16:05

17:45

19:25

21:05

 

ساعت حركت از پایانه کاوه به سمت فرودگاه

07:00

08:35 10:15 11:55 12:20 13:35 15:15 16:55 18:35 20:15

 

تاريخ به روزرساني: 23-01-1401

تاریخ بازبینی: 23-02-1401