نمایش محتوا نمایش محتوا

جهت خدمت رساني به مسافران محترم خط اتوبوس فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، از ساعت 6 صبح لغايت 10 شب به صورت هر نیم ساعت یکبار از فرودگاه به سمت میدان لاله و از میدان لاله به سمت میدان احمدآباد و بالعكس آماده سرويس دهي می باشد.

با توجه به عدم نصب دستگاه های کارت خوان، هم اکنون قیمت اتوبوس برای هر نفر 2000 تومان است که پس از نصب دستگاه به نفری 800 تومان تقلیل می یابد.