نمایش محتوا نمایش محتوا

به منظور خدمت رساني مناسب به مسافرين محترم اتاق مادر و كودك در سالن انتظار و ترانزيت ترمينال پروازهاي داخلي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در نظر گرفته شده است.

 

تاريخ به روز رساني:97/12/22

تاریخ بازبینی :03-02-99