نمایش محتوا نمایش محتوا

 

  •  استفاده از چرخ دستي حمل بار در سالنهاي پروازي  و محوطه فرودگاه رايگان بوده و در صورت كمك گرفتن از باربر نرخ حمل بار 50,000 ريال مي باشد.

 

تاریخ به روز رسانی :28-11-98

تاریخ بازبینی:03-02-99