ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

07:10

ماهان IRM4560

کرمان

طبق برنامه

08:25

آسمانIRC3708

اهواز

طبق برنامه

08:35

ایران ایرIRA3334

تهران

طبق برنامه

08:40

ماهان IRM4533

تهران

طبق برنامه

09:10

کاسپینCPN6958

مشهد

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

نظرسنجي خدمات نظرسنجي خدمات

کانالهای ارتباطی کانالهای ارتباطی

ميز خدمت ميز خدمت

سامانه شهراه سامانه شهراه

پیام فرهنگی پیام فرهنگی

اخبار فرودگاه
۱۱ تير ۱۳۹۹

الزام به استفاده از ماسک در ستاد و فرودگاه ها

مديرکل منابع انساني، تشکيلات و آموزش شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در بخشنامه اي بر استفاده از ماسک در تمام سطوح سازماني تاکيد کرد.
۱۰ تير ۱۳۹۹

24 تيرماه آخرين مهلت نام نويسي در طرح شناسايي شايستگي ها و ارتقاي سرمايه انساني

کارکنان شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران تا 24 تير ماه فرصت دارند با مراجعه به پورتال وزارت راه و شهرسازي در طرح شناسايي شايستگي ها و ارتقاي سرمايه انساني در دستگاه هاي اجرايي نام نويسي کنند.
۱۰ تير ۱۳۹۹

تاکيد مديرعامل شرکت فرودگاه ها بر حسن اجراي برنامه هاي توسعه فرهنگ نماز

رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در بخشنامه اي بر اجراي برنامه هاي مصوب سال 99 وزارت راه و شهرسازي براي ترويج و توسعه فرهنگ نماز تاکيد کرد.
۱۰ تير ۱۳۹۹

پيش بيني رشد 20 تا 30 درصدي پروازهاي عبوري کشور/ رونمايي از نخستين برج مراقبت سيار داخلي در اواسط ماه جاري

معاون عمليات هوانوردي شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران با اشاره به رشد نسبي پروازهاي عبوري و داخلي فضاي کشور در يک ماه اخير پيش بيني کرد که با توجه به نرخ صعودي در ماه هاي آتي احتمالا شاهد افزايش 20 تا 30 درصدي پروازها نسبت به موقعيت کنوني باشيم.
۷ تير ۱۳۹۹

رعايت پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي در اداره کل فرودگاههاي استان اصفهان تا نابودي کامل ويروس کرونا

مدير کل فرودگاههاي استان از ادامه فعاليت هاي فرودگاه اصفهان در راستاي مبارزه و قطع زنجيره انتقال ويروس کرونا خبر داد.
۵ تير ۱۳۹۹

تسريع در پروژه نصب سيستم سوئيچينگ جديد اپروچ فرودگاه مهرآباد

رئيس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران در جلسه کنترل پروژه بهسازي ساختمان و نصب سيستم سوئيچينگ جديد اپروچ فرودگاه مهرآباد، دستور تخصيص اعتبار لازم براي تسريع در انجام پروژه با رعايت استانداردهاي لازم را صادر کرد.