ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

13:15

ایران ایرتورIRB942

مشهد

نشست دریافت بار از نقاله

15:30

تابانTBN6212

قشم

طبق برنامه

16:25

زاگرسIZG4103

مشهد

طبق برنامه

16:45

ایران ایرIRA3312

تهران

طبق برنامه

17:00

معراجMRJ2861

كيش

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

كانال ارتباطي كانال ارتباطي

ميز خدمت ميز خدمت

سامانه شهراه سامانه شهراه

اخبار فرودگاه
۲۷ دی ۱۳۹۷

برگزاري مانور محدود ساليانه فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

بر اساس سناريوي تنظيمي مانور محدود ساليانه فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان در منطقه نظامي پايگاه هوايي شهيد بابايي برگزار گرديد.
۲۵ دی ۱۳۹۷

بازديد استاندار اصفهان از پروژه هاي عمراني فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

رضايي، استاندار اصفهان به صورت سرزده از پروژه هاي عمراني فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان بازديد کرد.
۱۵ دی ۱۳۹۷

تجهيزات عمليات زمستاني فرودگاه اصفهان بازرسي شد

بازرسان سازمان هواپيمايي کشوري از تجهيزات و زيرساخت‎هاي عمليات زمستاني فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان بازديد و ابراز رضايت نمودند.
۱۳ دی ۱۳۹۷

آگهي فراخوان مناقصه

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي فشرده خريد ,‌نصب و راه اندازي تسمه نقاله هاي خطي و پالتي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
۸ دی ۱۳۹۷

آگهي فراخوان مناقصه

آگهي فراخوان مناقصه پروژه مرمت و بهسازي ساختمان‎ها، زيرساخت‎هاي تاسيسات برقي و مکانيکي و عوامل پروازي و محوطه‎سازي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان
۳ دی ۱۳۹۷

استقرار سيستم مديريت يکپارچه فروش در فرودگاه اصفهان

فرودگاه اصفهان به عنوان اولين فرودگاه در سطح کشور موفق به برنامه ريزي و پياده سازي سيستم مديريت يکپارچه فروش کالا و خدمات در حوزه فرودگاهي شد.