ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

19:45

وارشVRH5878

ساری

نشست دریافت بار از نقاله

19:45

کاسپینCPN6904

مشهد

طبق برنامه

20:45

کاسپینCPN034

تهران

طبق برنامه

20:55

ایران ایرIRA3382

بندرعباس

طبق برنامه

گزارش تصویری گزارش تصویری

پورتال حج پورتال حج

ميز خدمت ميز خدمت

كانالهاي ارتباطي كانالهاي ارتباطي

سامانه شهراه سامانه شهراه

اخبار فرودگاه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸

ورود اولين پرواز حجاج خانه خدا به فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

عمليات بازگشت پروازهاي حج امسال با ورود اولين پرواز به فرودگاه اصفهان آغاز گرديد.
۲۳ مرداد ۱۳۹۸

افزايش پروازهاي فرودگاه اصفهان در مسير اصفهان به تهران و بالعکس

مدير کل فرودگاههاي استان اصفهان از افزايش پروازهاي اصفهان به تهران و بالعکس خبر داد.
۲۰ مرداد ۱۳۹۸

برقراري مسير ازمير-اصفهان-ازمير توسط شرکت هواپيمايي پگاسوس

مدير کل فرودگاههاي استان اصفهان از برقراري پرواز اصفهان- ازمير- اصفهان خبر داد.
۱۵ مرداد ۱۳۹۸

پايان عمليات اعزام زائرين خانه خدا از فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

مدير کل فرودگاههاي استان اصفهان از پايان عمليات رفت اعزام حجاج امسال از فرودگاه اصفهان خبر داد.
۹ مرداد ۱۳۹۸

آگهي تجديد مزايده عمومي فروش سه دستگاه موتور ژنراتور مستعمل فرودگاه اصفهان

اداره کل فرودگاه هاي استان اصفهان در نظر دارد، سه دستگاه موتور ژنراتور مستعمل مدل روستون 1300 KVA خود را از طريق سامانه ستاد ايران به صورت مزايده به فروش برساند.
۲۴ تير ۱۳۹۸

آغاز عمليات اعزام حجاج سرزمين وحي از فرودگاه اصفهان

اعزام زائران بيت‌الله الحرام از فرودگاه بين‌المللي شهيد بهشتي اصفهان با برنامه ريزي انجام 31 سورتي پرواز به جده و مدينه از نخستين ساعات امروز دوشنبه 24 تير ماه آغاز شد.