رستوران و بوفه رستوران و بوفه

رستوران و بوفه (اصفهان)

رستوران و فست فود در سالن داخلی فرودگاه آماده پذیرایی از مسافرین محترم می باشد.