ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

03:10

892

استانبول

نشست 03:06 - پایان تحویل بار

03:55

875

وین

نشست 03:45 - پایان تحویل بار

07:00

1280

تهران

نشست 06:56 - پایان تحویل بار

08:10

4560

کرمان

نشست 07:59 - تحویل بار از تسمه 2

08:10

252

تهران

اعلام ورود 08:25

اصفهان
امروز: دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
-1 °
15 °
-2 °
28 Feb 2017
16 °
-2 °
01 Mar 2017
17 °
-1 °
02 Mar 2017
11 °
5 °
03 Mar 2017
17 °
1 °

گزارش تصویری گزارش تصویری

فرصتهاي سرمايه گذاري فرصتهاي سرمايه گذاري

اخبار فرودگاه
۸ اسفند ۱۳۹۵

انجام مميزي تجهيزات CNS فرودگاه اصفهان و ايستگاه انارك

مميزي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان و ايستگاه انارك به پايان رسيد
۴ اسفند ۱۳۹۵

برگزاري دوره آموزشی باز آموزي تقرب پرواز در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

دوره آموزشی بازآموزي تقرب پرواز در فرودگاه اصفهان برگزار شد.
۳ اسفند ۱۳۹۵

برگزاري دوره آموزشي حقوق خانواده در اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان

دوره آموزشی حقوق خانواده در فرودگاه اصفهان برگزار شد.
۳ اسفند ۱۳۹۵

بازسازي سيمولاتور فرودگاه اصفهان

سيمولاتور تقرب پرواز فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان بازسازي و در محل جديد نصب شد.