ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

21:15

3760

آبادان

نشست 22:08 - پایان تحویل بار

21:20

4067

تهران

نشست 22:09 - پایان تحویل بار

21:45

347

بندر عباس

نشست 22:14 - پایان تحویل بار

21:55

1282

تهران

نشست 22:09 - پایان تحویل بار

23:20

4531

تهران

نشست 23:09 - پایان تحویل بار

ISFAHAN, Iran
Today: Thursday, 5 Nov 2015
1 °
12 °
-3 °
24 Feb 2017
14 °
-1 °
25 Feb 2017
15 °
-3 °
26 Feb 2017
15 °
-2 °
27 Feb 2017
16 °
-1 °

گزارش تصویری گزارش تصویری

فرصتهاي سرمايه گذاري فرصتهاي سرمايه گذاري

اخبار فرودگاه
۴ اسفند ۱۳۹۵

برگزاري دوره آموزشی باز آموزي تقرب پرواز در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

دوره آموزشی بازآموزي تقرب پرواز در فرودگاه اصفهان برگزار شد.
۳ اسفند ۱۳۹۵

برگزاري دوره آموزشي حقوق خانواده در اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان

دوره آموزشی حقوق خانواده در فرودگاه اصفهان برگزار شد.
۳ اسفند ۱۳۹۵

بازسازي سيمولاتور فرودگاه اصفهان

سيمولاتور تقرب پرواز فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان بازسازي و در محل جديد نصب شد.
۱ اسفند ۱۳۹۵

ديدار با خانواده شهداي همكار

مسئولين فرودگاه با خانواده دو تن از شهداي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي ديدار و گفت و گو كردند.