ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

16:20

314

تهران

تاخیر دارد 18:00

18:50

1205

مشهد

به موقع

19:20

6207

مشهد

به موقع

20:35

1261

قشم

به موقع

20:50

347

بندر عباس

تاخیر دارد 22:30

اصفهان
امروز: شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵
38 °
38 °
25 °
24 Jul 2016
39 °
23 °
25 Jul 2016
40 °
23 °
26 Jul 2016
39 °
23 °
27 Jul 2016
40 °
23 °

برنامه پروازي برنامه پروازي

گزارش تصویری گزارش تصویری

حديث روز حديث روز

اخبار فرودگاه
۲ مرداد ۱۳۹۵

اولين پرواز هواپيماي نسيم بر فراز آسمان اصفهان

اولين هواپيماي شركت هواپيمايي نسيم وارد فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان گرديد .
۳۱ تير ۱۳۹۵

برگزاري جلسه مانور محدود فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

جلسه مانور محدود اداره كل فرودگاههاي استان اصفهان با حضور مسئولين فرودگاهي ، نظامي و استاني برگزار گرديد .
۳۰ تير ۱۳۹۵

بازديد از كارگو ترمينال فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

مدير كل فرودگاههاي استان اصفهان و رياست هيأت مديره اتحاديه توليد كنندگان و صادر كنندگان محصولات كشاورزي از كارگو ترمينال فرودگاه اصفهان بازديد نمودند.
۲۹ تير ۱۳۹۵

بازديد از عوامل پروازي فرودگاه بين المللي شهيد بهشتي اصفهان

حسن امجدي مدير كل فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان از عوامل پروازي بازديد نمودند