خوش آمدید — امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳ ۰۳:۰۲:۲۵
اصفهان
امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳
6°
23°
3°
فردا ۵ آبان ۱۳۹۳
23°
4°
۶ آبان ۱۳۹۳
21°
4°
۷ آبان ۱۳۹۳
19°
5°
۸ آبان ۱۳۹۳
19°
6°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تابان 6299 مشهد نشست 01:26 - پایان تحویل بار MD82 داخلی یک شنبه 01:10 2014-10-26 01:10:00
ترکیه 892 استانبول نشست 02:40 - تحویل بار از تسمه 1 A319 خارجی یک شنبه 03:45 2014-10-26 03:45:00
قشم اير 1280 تهران به موقع AR8 داخلی یک شنبه 06:45 2014-10-26 06:45:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F50 داخلی یک شنبه 07:15 2014-10-26 07:15:00
نفت ایران 2570 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 07:40 2014-10-26 07:40:00
ايران اير 220 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 08:00 2014-10-26 08:00:00
ايران اير 202 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 08:20 2014-10-26 08:20:00
زاگرس 4045 مشهد به موقع MD83 داخلی یک شنبه 09:30 2014-10-26 09:30:00
ماهان 4555 خارک به موقع BA146 داخلی یک شنبه 10:10 2014-10-26 10:10:00
ايران اير 210 لاوان به موقع F100 داخلی یک شنبه 10:10 2014-10-26 10:10:00
ماهان 4566 عسلويه به موقع A310 داخلی یک شنبه 10:35 2014-10-26 10:35:00
تابان 6356 نجف به موقع MD88 خارجی یک شنبه 10:45 2014-10-26 10:45:00
ماهان 1082 مشهد به موقع A310 داخلی یک شنبه 11:00 2014-10-26 11:00:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی یک شنبه 11:10 2014-10-26 11:10:00
قشم اير 1289 مشهد به موقع AR8 داخلی یک شنبه 11:10 2014-10-26 11:10:00
کيش اير 7422 کیش به موقع MD83 داخلی یک شنبه 11:15 2014-10-26 11:15:00
آسمان 3841 مشهد به موقع F100 داخلی یک شنبه 11:45 2014-10-26 11:45:00
ايران اير 203 جم به موقع F100 داخلی یک شنبه 12:10 2014-10-26 12:10:00
قشم اير 1257 قشم به موقع F100 داخلی یک شنبه 12:15 2014-10-26 12:15:00
نفت ایران 2571 سيري - شيراز به موقع F100 داخلی یک شنبه 14:30 2014-10-26 14:30:00
آسمان 846 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 15:30 2014-10-26 15:30:00
تابان 6299 مشهد به موقع MD82 داخلی یک شنبه 17:50 2014-10-26 17:50:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F50 داخلی یک شنبه 18:25 2014-10-26 18:25:00
آسمان 855 مشهد به موقع F100 داخلی یک شنبه 19:50 2014-10-26 19:50:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD90 داخلی یک شنبه 20:50 2014-10-26 20:50:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 21:50 2014-10-26 21:50:00
ايران اير 238 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 22:10 2014-10-26 22:10:00
نفت ایران 2643 اهواز به موقع F50 داخلی یک شنبه 22:15 2014-10-26 22:15:00
تابان 6203 مشهد به موقع MD82 داخلی یک شنبه 22:50 2014-10-26 22:50:00
آسمان 849 بندر عباس به موقع F100 داخلی یک شنبه 23:55 2014-10-26 23:55:00
ترکیه 892 استانبول به موقع A319 خارجی دوشنبه 03:45 2014-10-27 03:45:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F100 داخلی دوشنبه 07:40 2014-10-27 07:40:00
ايران اير 252 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 07:50 2014-10-27 07:50:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير تور 918 آبادان پرواز کرد 00:47 MD83 داخلی شنبه 21:45 2014-10-25 21:45:00
ترکیه 893 استانبول پذیرش مسافر از کانتر 2-3 A320 خارجی یک شنبه 04:40 2014-10-26 04:40:00
تابان 6355 نجف به موقع MD83 خارجی یک شنبه 07:00 2014-10-26 07:00:00
قشم اير 1288 مشهد به موقع AR8 داخلی یک شنبه 07:35 2014-10-26 07:35:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F50 داخلی یک شنبه 07:45 2014-10-26 07:45:00
نفت ایران 2570 سيري - شيراز به موقع F100 داخلی یک شنبه 08:20 2014-10-26 08:20:00
ايران اير 221 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 08:45 2014-10-26 08:45:00
ايران اير 202 جم به موقع F100 داخلی یک شنبه 08:55 2014-10-26 08:55:00
زاگرس 4046 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 10:30 2014-10-26 10:30:00
ايران اير 211 لاوان به موقع F100 داخلی یک شنبه 10:45 2014-10-26 10:45:00
ماهان 4554 خارک به موقع BA146 داخلی یک شنبه 11:00 2014-10-26 11:00:00
ماهان 4567 عسلويه به موقع A310 داخلی یک شنبه 11:35 2014-10-26 11:35:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی یک شنبه 12:00 2014-10-26 12:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع AR8 داخلی یک شنبه 12:00 2014-10-26 12:00:00
کيش اير 7423 کیش به موقع MD83 داخلی یک شنبه 12:15 2014-10-26 12:15:00
آسمان 3842 مشهد به موقع F100 داخلی یک شنبه 12:25 2014-10-26 12:25:00
ماهان 1083 مشهد به موقع A310 داخلی یک شنبه 12:30 2014-10-26 12:30:00
ايران اير 203 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 12:45 2014-10-26 12:45:00
قشم اير 1256 قشم به موقع F100 داخلی یک شنبه 13:00 2014-10-26 13:00:00
تابان 6298 مشهد به موقع MD82 داخلی یک شنبه 14:00 2014-10-26 14:00:00
نفت ایران 2571 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 15:10 2014-10-26 15:10:00
آسمان 854 مشهد به موقع F100 داخلی یک شنبه 16:00 2014-10-26 16:00:00
تابان 6204 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 19:00 2014-10-26 19:00:00
نفت ایران 2524 اهواز به موقع F50 داخلی یک شنبه 19:05 2014-10-26 19:05:00
آسمان 848 بندر عباس به موقع F100 داخلی یک شنبه 20:20 2014-10-26 20:20:00
تابان 6210 مشهد به موقع MD82 داخلی یک شنبه 22:00 2014-10-26 22:00:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 22:35 2014-10-26 22:35:00
نفت ایران 2642 اهواز به موقع F50 داخلی یک شنبه 22:45 2014-10-26 22:45:00
ايران اير 239 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 22:45 2014-10-26 22:45:00
آسمان 847 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 00:25 2014-10-27 00:25:00
آسمان 847 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 00:25 2014-10-27 00:25:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A320 خارجی دوشنبه 04:40 2014-10-27 04:40:00
تابان 6296 تهران به موقع MD83 داخلی دوشنبه 07:00 2014-10-27 07:00:00
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳
مراسم تودیع آقای مهندس سلامی و معارفه آقای مهندس مصطفوی به سمت معاونت عملیات هوانوردی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان مورخ 30/7/93  طی مراسم ویژه ای باحضور آقای مهندس اسفندیاری  مشاور اجرایی مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور و آقای مهندس شوشتری معاونت عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور و آقای مهندس عسگری مدیرکل محترم مراقبت پرواز شرکت فرودگاههای کشور و مهندس قاسم زاده مدیرکل فرودگاههای اسان اصفهان ودیگر مسئولین فرودگاهی دراداره کل فرودگاههای استان اصفهان انجام پذیرفت.
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳
عملیات بازگشت حجاج بیت اله الحرام به فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان با ورود اولین پرواز از فرودگاه جده در ساعت 08:10 مورخ 18/7/93  آغاز گردید. این عملیات با انجام 18 پرواز در دو مرحله از  تاریخ 18/7/93 لغایت 21/7/93 از جده و ازتاریخ 27/7/93 لغایت 1/8/93 از مدینه منوره خواهد بود و طی آن تعداد 7590  زائر از استانهای اصفهان، چهارمحال وبختیاری ، مرکزی و شهرستان کاشان در قالب 57  کاروان از سرزمین وحی به فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان انتقال خواهند یافت .
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳
آقای دکتر جهانگیریان معاون وزیرراه و شهرسازی و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری صبح روز سه شنبه مورخ 8/7/93 وارد  فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان شدند و از واحدهای مختلف عملیات هوانوردی و فرودگاهی بازدید نمودند و آقای مهندس قاسم زاده مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان توضیحاتی در رابطه با وضعیت ،عملکرد و پروژه های فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان بیان داشتند .
یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۳
به مناسبت هفته دفاع مقدس مراسم با شکوهی مورخ 5/7/93 در فرودگاه بین المللی شهیدبهشتی اصفهان با حضور خانواده معزز شهدا،مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان،مسئولین ،فرماندهان و پرسنل یگان حفاظت و یگان انتظامی فرودگاه و جمعی از کارکنان برگزار گردید .این مراسم که با سخنرانی جناب آقای مهندس قاسم زاده و جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا کشکولی پیرامون جانبازی و فداکاری رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس همراه بود یاد و خاطره آن روزها گرامی داشته شد.همچنین  در این مراسم به خانواده های گرانقدر شهیدان و دو تن از آزادگان عزیز لوح سپاس تقدیم شد .