خوش آمدید — امروز سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ۱۱:۰۰:۱۸
اصفهان
امروز سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
30°
34°
15°
فردا ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
33°
18°
۱۲ شهریور ۱۳۹۴
33°
18°
۱۳ شهریور ۱۳۹۴
34°
19°
۱۴ شهریور ۱۳۹۴
36°
19°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
قشم اير 1282 تهران اعلام ورود 00:05 F100 داخلی دوشنبه 21:40 2015-08-31 21:40:00
نفت ایران 2625 اهواز نشست 21:44 - پایان تحویل بار F50 داخلی دوشنبه 21:45 2015-08-31 21:45:00
تابان 6207 مشهد نشست 22:25 - پایان تحویل بار MD88 داخلی دوشنبه 21:50 2015-08-31 21:50:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 00:20 2015-09-01 00:20:00
ترکیه 892 استانبول به موقع A319 خارجی سه شنبه 03:50 2015-09-01 03:50:00
سعودی 4241 جده به موقع A330 خارجی سه شنبه 03:55 2015-09-01 03:55:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 06:55 2015-09-01 06:55:00
ماهان 4560 کرمان به موقع BA146 داخلی سه شنبه 07:10 2015-09-01 07:10:00
تابان 6295 تهران به موقع MD88 داخلی سه شنبه 08:40 2015-09-01 08:40:00
نفت ایران 2572 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 09:15 2015-09-01 09:15:00
کيش اير 7422 کیش به موقع MD82 داخلی سه شنبه 10:15 2015-09-01 10:15:00
ماهان 1082 مشهد به موقع A310 داخلی سه شنبه 10:30 2015-09-01 10:30:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 11:10 2015-09-01 11:10:00
ايران اير 391 مشهد به موقع A320 داخلی سه شنبه 11:15 2015-09-01 11:15:00
کيش اير 7497 تهران به موقع MD82 داخلی سه شنبه 12:00 2015-09-01 12:00:00
نفت ایران 2543 خارک به موقع F100 داخلی سه شنبه 12:10 2015-09-01 12:10:00
ماهان 4561 تبريز به موقع BA146 داخلی سه شنبه 12:20 2015-09-01 12:20:00
ماهان 4532 مشهد به موقع A306 داخلی سه شنبه 13:30 2015-09-01 13:30:00
نفت ایران 2573 سيري به موقع F100 داخلی سه شنبه 13:40 2015-09-01 13:40:00
کاسپين 026 عسلويه به موقع MD83 داخلی سه شنبه 14:00 2015-09-01 14:00:00
تابان 6344 دبي به موقع MD88 خارجی سه شنبه 14:35 2015-09-01 14:35:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 15:45 2015-09-01 15:45:00
تابان 6203 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 15:50 2015-09-01 15:50:00
کيش اير 7447 مشهد به موقع MD82 داخلی سه شنبه 16:30 2015-09-01 16:30:00
ماهان 1177 نجف به موقع A306 خارجی سه شنبه 18:45 2015-09-01 18:45:00
سعودی 4239 مدينه به موقع A330 خارجی سه شنبه 18:55 2015-09-01 18:55:00
ايران اير 421 کیش به موقع MD82 داخلی سه شنبه 19:00 2015-09-01 19:00:00
تابان 6277 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 19:30 2015-09-01 19:30:00
آسمان 3755 شيراز به موقع ATR داخلی سه شنبه 19:30 2015-09-01 19:30:00
فلاي دبي 261 دبي به موقع B737 خارجی سه شنبه 19:55 2015-09-01 19:55:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD90 داخلی سه شنبه 20:50 2015-09-01 20:50:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 21:40 2015-09-01 21:40:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD82 داخلی سه شنبه 22:05 2015-09-01 22:05:00
آسمان 3760 آبادان به موقع AT72 داخلی سه شنبه 23:15 2015-09-01 23:15:00
تابان 6356 نجف به موقع MD82 خارجی چهارشنبه 00:45 2015-09-02 00:45:00
ترکیه 892 استانبول به موقع B737 خارجی چهارشنبه 03:50 2015-09-02 03:50:00
سعودی 4357 مدينه به موقع A330 خارجی چهارشنبه 03:55 2015-09-02 03:55:00
سعودی 4335 جده به موقع A330 خارجی چهارشنبه 04:55 2015-09-02 04:55:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی چهارشنبه 06:55 2015-09-02 06:55:00
تابان 6295 تهران به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 08:40 2015-09-02 08:40:00
نفت ایران 2569 ماهشهر به موقع F100 داخلی چهارشنبه 09:30 2015-09-02 09:30:00
زاگرس 4045 مشهد به موقع MD83 داخلی چهارشنبه 09:30 2015-09-02 09:30:00
ماهان 1177 بغداد به موقع A310 خارجی چهارشنبه 10:00 2015-09-02 10:00:00
ماهان 1082 مشهد به موقع A310 داخلی چهارشنبه 10:30 2015-09-02 10:30:00
معراج 2861 مشهد به موقع A320 داخلی چهارشنبه 11:30 2015-09-02 11:30:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 12:15 2015-09-02 12:15:00
اطلس جت 543 آدانا به موقع A320 خارجی چهارشنبه 12:30 2015-09-02 12:30:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F100 داخلی چهارشنبه 12:50 2015-09-02 12:50:00
سعودی 4337 مدينه به موقع A330 خارجی چهارشنبه 12:55 2015-09-02 12:55:00
ايران اير تور 927 اهواز به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 13:25 2015-09-02 13:25:00
العربيه الطيران 209 شارجه به موقع IL76 خارجی چهارشنبه 18:45 2015-09-02 18:45:00
ايران اير 332 اهواز به موقع MD83 داخلی چهارشنبه 19:00 2015-09-02 19:00:00
تابان 6212 قشم به موقع MD83 داخلی چهارشنبه 19:15 2015-09-02 19:15:00
ايران اير 347 بندر عباس به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 20:10 2015-09-02 20:10:00
ايران اير 238 تهران به موقع F100 داخلی چهارشنبه 21:10 2015-09-02 21:10:00
ايران اير تور 919 آبادان به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 21:15 2015-09-02 21:15:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی چهارشنبه 21:40 2015-09-02 21:40:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 00:20 2015-09-03 00:20:00
فري برد 868 آدانا به موقع A320 خارجی پنج شنبه 00:45 2015-09-03 00:45:00
ترکیه 892 استانبول به موقع A319 خارجی پنج شنبه 03:50 2015-09-03 03:50:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 06:30 2015-09-03 06:30:00
آسمان 3755 شيراز به موقع ATR داخلی پنج شنبه 07:00 2015-09-03 07:00:00
ايران اير 252 تهران به موقع A320 داخلی پنج شنبه 08:15 2015-09-03 08:15:00
ايران اير تور 927 اهواز به موقع MD83 داخلی پنج شنبه 09:50 2015-09-03 09:50:00
تابان 6356 نجف به موقع MD83 خارجی پنج شنبه 10:00 2015-09-03 10:00:00
ايران اير 304 سيري به موقع F100 داخلی پنج شنبه 10:20 2015-09-03 10:20:00
نفت ایران 2519 بهرگان به موقع F100 داخلی پنج شنبه 10:50 2015-09-03 10:50:00
معراج 2861 مشهد به موقع A320 داخلی پنج شنبه 11:30 2015-09-03 11:30:00
کيش اير 7439 بندر عباس به موقع F100 داخلی پنج شنبه 12:45 2015-09-03 12:45:00
ايران اير 680 دبي به موقع A320 خارجی پنج شنبه 13:15 2015-09-03 13:15:00
کاسپين 026 عسلويه به موقع MD83 داخلی پنج شنبه 14:00 2015-09-03 14:00:00
تابان 6279 کیش به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 14:20 2015-09-03 14:20:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 15:30 2015-09-03 15:30:00
نفت ایران 2643 اهواز به موقع F50 داخلی پنج شنبه 17:15 2015-09-03 17:15:00
ايران اير 254 تهران به موقع A320 داخلی پنج شنبه 17:50 2015-09-03 17:50:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 19:20 2015-09-03 19:20:00
ايران اير 471 شيراز به موقع MD83 داخلی پنج شنبه 19:50 2015-09-03 19:50:00
آسمان 855 مشهد به موقع F100 داخلی پنج شنبه 20:00 2015-09-03 20:00:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 21:40 2015-09-03 21:40:00
ايران اير 238 تهران به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 22:10 2015-09-03 22:10:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 22:20 2015-09-03 22:20:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت ایران 2624 اهواز پرواز کرد 22:41 F50 داخلی دوشنبه 22:25 2015-08-31 22:25:00
قشم اير 1283 تهران پذیرش مسافر از کانتر 5 - تاخیر تا اطلاع ثانوی F100 داخلی دوشنبه 22:30 2015-08-31 22:30:00
تابان 6208 مشهد پرواز کرد 23:44 MD88 داخلی دوشنبه 23:00 2015-08-31 23:00:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A320 خارجی سه شنبه 04:50 2015-09-01 04:50:00
سعودی 5241 مدينه به موقع A330 خارجی سه شنبه 05:30 2015-09-01 05:30:00
تابان 6296 تهران به موقع MD90 داخلی سه شنبه 06:00 2015-09-01 06:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 07:40 2015-09-01 07:40:00
ماهان 4560 تبريز به موقع BA146 داخلی سه شنبه 08:10 2015-09-01 08:10:00
نفت ایران 2572 سيري به موقع F100 داخلی سه شنبه 09:55 2015-09-01 09:55:00
تابان 6343 دبي به موقع MD88 خارجی سه شنبه 10:25 2015-09-01 10:25:00
کيش اير 7423 کیش به موقع MD82 داخلی سه شنبه 11:15 2015-09-01 11:15:00
ماهان 1083 مشهد به موقع A310 داخلی سه شنبه 11:45 2015-09-01 11:45:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 12:00 2015-09-01 12:00:00
ايران اير 390 مشهد به موقع MD83 داخلی سه شنبه 12:05 2015-09-01 12:05:00
کيش اير 7446 مشهد به موقع MD82 داخلی سه شنبه 13:00 2015-09-01 13:00:00
نفت ایران 2542 خارک به موقع F100 داخلی سه شنبه 13:10 2015-09-01 13:10:00
ماهان 4561 کرمان به موقع BA146 داخلی سه شنبه 13:20 2015-09-01 13:20:00
نفت ایران 2573 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 14:20 2015-09-01 14:20:00
ماهان 1178 نجف به موقع A306 خارجی سه شنبه 14:45 2015-09-01 14:45:00
کاسپين 025 عسلويه به موقع MD83 داخلی سه شنبه 15:00 2015-09-01 15:00:00
تابان 6278 کیش به موقع MD88 داخلی سه شنبه 16:10 2015-09-01 16:10:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 16:45 2015-09-01 16:45:00
تابان 6204 مشهد به موقع MD82 داخلی سه شنبه 17:00 2015-09-01 17:00:00
کيش اير 7496 تهران به موقع MD82 داخلی سه شنبه 17:30 2015-09-01 17:30:00
ايران اير 420 کیش به موقع MD82 داخلی سه شنبه 19:45 2015-09-01 19:45:00
ماهان 4533 مشهد به موقع A306 داخلی سه شنبه 20:00 2015-09-01 20:00:00
آسمان 3759 آبادان به موقع AT72 داخلی سه شنبه 20:10 2015-09-01 20:10:00
سعودی 5239 مدينه به موقع A330 خارجی سه شنبه 20:30 2015-09-01 20:30:00
فلاي دبي 262 دبي به موقع B737 خارجی سه شنبه 20:55 2015-09-01 20:55:00
تابان 6355 نجف به موقع MD88 خارجی سه شنبه 21:15 2015-09-01 21:15:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی سه شنبه 22:00 2015-09-01 22:00:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی سه شنبه 22:25 2015-09-01 22:25:00
تابان 6206 مشهد به موقع MD82 داخلی سه شنبه 23:00 2015-09-01 23:00:00
آسمان 3756 شيراز به موقع ATR داخلی سه شنبه 23:50 2015-09-01 23:50:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A320 خارجی چهارشنبه 04:50 2015-09-02 04:50:00
سعودی 5357 مدينه به موقع A330 خارجی چهارشنبه 05:25 2015-09-02 05:25:00
تابان 6296 تهران به موقع MD90 داخلی چهارشنبه 06:00 2015-09-02 06:00:00
سعودی 5335 مدينه به موقع A330 خارجی چهارشنبه 06:25 2015-09-02 06:25:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی چهارشنبه 07:40 2015-09-02 07:40:00
تابان 6355 نجف به موقع MD88 خارجی چهارشنبه 09:45 2015-09-02 09:45:00
نفت ایران 2568 ماهشهر به موقع F100 داخلی چهارشنبه 10:10 2015-09-02 10:10:00
زاگرس 4046 مشهد به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 10:30 2015-09-02 10:30:00
ماهان 1178 نجف به موقع A310 خارجی چهارشنبه 11:30 2015-09-02 11:30:00
ماهان 1083 مشهد به موقع A320 داخلی چهارشنبه 11:30 2015-09-02 11:30:00
معراج 2860 مشهد به موقع A320 داخلی چهارشنبه 12:30 2015-09-02 12:30:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 13:00 2015-09-02 13:00:00
اطلس جت 542 آدانا به موقع A320 خارجی چهارشنبه 13:30 2015-09-02 13:30:00
ايران اير تور 926 اهواز به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 14:10 2015-09-02 14:10:00
سعودی 5337 مدينه به موقع A330 خارجی چهارشنبه 14:30 2015-09-02 14:30:00
تابان 6211 قشم به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 15:30 2015-09-02 15:30:00
ماهان 4567 عسلويه به موقع BA146 داخلی چهارشنبه 15:35 2015-09-02 15:35:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 17:00 2015-09-02 17:00:00
ايران اير 346 بندر عباس به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 19:45 2015-09-02 19:45:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی چهارشنبه 20:30 2015-09-02 20:30:00
ايران اير 333 اهواز به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 20:55 2015-09-02 20:55:00
ايران اير 239 تهران به موقع F100 داخلی چهارشنبه 21:45 2015-09-02 21:45:00
ايران اير تور 918 آبادان به موقع MD82 داخلی چهارشنبه 22:00 2015-09-02 22:00:00
فري برد 869 آدانا به موقع A320 خارجی پنج شنبه 01:45 2015-09-03 01:45:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A320 خارجی پنج شنبه 04:50 2015-09-03 04:50:00
تابان 6355 نجف به موقع MD88 خارجی پنج شنبه 07:00 2015-09-03 07:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 07:15 2015-09-03 07:15:00
آسمان 3756 شيراز به موقع ATR داخلی پنج شنبه 07:30 2015-09-03 07:30:00
ايران اير 667 کويت به موقع A319 خارجی پنج شنبه 09:00 2015-09-03 09:00:00
نفت ایران 2518 بهرگان به موقع F100 داخلی پنج شنبه 09:05 2015-09-03 09:05:00
ايران اير تور 926 اهواز به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 10:45 2015-09-03 10:45:00
ايران اير 305 سيري به موقع F100 داخلی پنج شنبه 10:55 2015-09-03 10:55:00
تابان 6280 کیش به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 11:00 2015-09-03 11:00:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD90 داخلی پنج شنبه 12:00 2015-09-03 12:00:00
نفت ایران 2519 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 12:05 2015-09-03 12:05:00
معراج 2860 مشهد به موقع A320 داخلی پنج شنبه 12:30 2015-09-03 12:30:00
کيش اير 7440 بندر عباس به موقع F100 داخلی پنج شنبه 13:30 2015-09-03 13:30:00
ايران اير 255 تهران به موقع A320 داخلی پنج شنبه 14:15 2015-09-03 14:15:00
کاسپين 025 عسلويه به موقع MD83 داخلی پنج شنبه 15:00 2015-09-03 15:00:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 15:30 2015-09-03 15:30:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 16:30 2015-09-03 16:30:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 18:30 2015-09-03 18:30:00
ايران اير 681 دبي به موقع A320 خارجی پنج شنبه 18:35 2015-09-03 18:35:00
آسمان 854 مشهد به موقع F100 داخلی پنج شنبه 20:30 2015-09-03 20:30:00
اترك 1927 مشهد به موقع A320 داخلی پنج شنبه 20:35 2015-09-03 20:35:00
ايران اير 470 شيراز به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 20:35 2015-09-03 20:35:00
زاگرس 4024 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 21:30 2015-09-03 21:30:00
ايران اير 239 تهران به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 22:55 2015-09-03 22:55:00
نفت ایران 2642 اهواز به موقع F50 داخلی پنج شنبه 23:00 2015-09-03 23:00:00
تابان 6206 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 23:30 2015-09-03 23:30:00
تابان 6204 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 23:30 2015-09-03 23:30:00
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴
برگزاری دوره  بازآموزی برج مراقبت پرواز از روز شنبه مورخ 31/05/94 لغایت 04/06/94در محل فرودگاه شهید بهشتی  اصفهان برگزارگردید. این دوره با حضور 12 نفر از پرسنل اداره مراقبت پرواز فرودگاه شهید بهشتی اصفهان و 2 نفر از پرسنل مراقبت پرواز فرودگاه ارومیه به مدت 5 روز برگزار گردید. در این دوره موارد مرتبط به واحد برج مراقبت پرواز از منابعPANS-ATM  و AIP توسط استاد مربوطه تدریس گردید. در ضمن تجارب عملی شرکت کنندگان جهت تطبیق با استانداردهای تدریس شده و ارتقاء عملکرد در موارد مشابه و انتقال اطلاعات کاربردی به همکاران سایر فرودگاهها به بحث گذاشته شد.
دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴
مراسم افتتاحیه پرواز های حج تمتع سالجاری فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان مورخ 8/6/94 با حضور مقامات استانی، مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان ، فرماندهان یگان حفاظت سپاه و پلیس فرودگاه ، مسئولین فرودگاهی و زائرین اولین پرواز برگزار گردید. لازم به ذکراست عملیات پروازهای حج تمتع از فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان درساعت 13:30 روز یکشنبه آغاز گردید و تعداد 5815 نفر زائر از استانهای اصفهان ، چهارمحال بختیاری و مرکزی با 15 پرواز هواپیمایی سعودی در قالب 53 کاروان به سرزمین وحی انتقال خواهند یافت. ضمنأ این عملیات در دو دوره از 8/6/94 لغایت 11/6/94  به مقصد مدینه ( مدینه اول) و از 23/6/94 لغایت 26/6/94 به مقصد جده (مدینه دوم)انجام خواهد شد.
سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴
جلسه هماهنگی عملیات حج تمتع سالجاری با حضور آقای مهندس قاسم زاده مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان، معاونین، مسئولین ذیربط فرودگاهی ، سپاه ،پلیس،گمرک، گذرنامه و نماینده شرکت هواپیمایی مربوطه در محل اداره کل فرودگاههای استان اصفهان تشکیل و در راستای خدمت رسانی و تسهیلات  بهتر و بیشتر به زائرین گرامی بیت اله الحرام راهکارهایی ارائه گردید .لازم به ذکراست عملیات پروازهای حج تمتع فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان از تاریخ 8/6/94 در قالب 53 کاروان ( 28 کاروان مدینه اول و 25 کاروان مدینه دوم ) با 15 پرواز هواپیمایی سعودی انجام خواهد پذیرفت که در مجموع 5815 نفر زائر از استانهای اصفهان ، چهارمحال بختیاری ، مرکزی به مدینه منوره و جده اعزام خواهند شد.
دوشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
 مرحله اول عملیات حج تمتع استانهای اصفهان ,‌مرکزی و چهارمحال و بختیاری از فرودگاه شهید بهشتی اصفهان از هشتم شهریور ماه سال جاری آغاز می گردد.