خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ ۱۵:۰۰:۲۷
اصفهان
امروز پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴
15°
14°
-4°
فردا ۶ آذر ۱۳۹۴
17°
-2°
۷ آذر ۱۳۹۴
17°
-2°
۸ آذر ۱۳۹۴
16°
-3°
۹ آذر ۱۳۹۴
17°
-2°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
معراج 2863 مشهد نشست 12:49 A320 داخلی پنج شنبه 12:30 2015-11-26 12:30:00
کاسپين 4304 مشهد نشست 13:29 - پایان تحویل بار B737 داخلی پنج شنبه 13:30 2015-11-26 13:30:00
کاسپين 4326 عسلويه نشست 13:30 B737 داخلی پنج شنبه 13:30 2015-11-26 13:30:00
کيش اير 7422 کیش نشست 14:03 - پایان تحویل بار MD82 داخلی پنج شنبه 13:45 2015-11-26 13:45:00
تابان 6279 کیش نشست 14:26 MD88 داخلی پنج شنبه 14:30 2015-11-26 14:30:00
زاگرس 4009 مشهد اعلام ورود 16:05 MD82 داخلی پنج شنبه 15:45 2015-11-26 15:45:00
زاگرس 4182 نجف اعلام ورود 16:00 MD82 خارجی پنج شنبه 16:00 2015-11-26 16:00:00
ايران اير 254 تهران به موقع A320 داخلی پنج شنبه 17:00 2015-11-26 17:00:00
کيش اير 7447 مشهد به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 17:45 2015-11-26 17:45:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F50 داخلی پنج شنبه 17:45 2015-11-26 17:45:00
فلاي دبي 261 دبي به موقع B737 خارجی پنج شنبه 18:55 2015-11-26 18:55:00
تابان 6233 تهران به موقع AJI داخلی پنج شنبه 18:55 2015-11-26 18:55:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 19:40 2015-11-26 19:40:00
ايران اير 471 شيراز به موقع MD83 داخلی پنج شنبه 19:50 2015-11-26 19:50:00
آسمان 855 مشهد به موقع F100 داخلی پنج شنبه 20:00 2015-11-26 20:00:00
آسمان 3760 آبادان به موقع ATR داخلی پنج شنبه 20:00 2015-11-26 20:00:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F50 داخلی پنج شنبه 21:45 2015-11-26 21:45:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 21:55 2015-11-26 21:55:00
تابان 6235 تهران به موقع RJ100 داخلی پنج شنبه 22:15 2015-11-26 22:15:00
ايران اير 238 تهران به موقع A320 داخلی پنج شنبه 22:15 2015-11-26 22:15:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 00:20 2015-11-27 00:20:00
تابان 6203 مشهد لغو شد MD88 داخلی جمعه 00:20 2015-11-27 00:20:00
عراقي 171b نجف به موقع CRJ خارجی جمعه 02:00 2015-11-27 02:00:00
عراقي 171A نجف به موقع B737 خارجی جمعه 02:30 2015-11-27 02:30:00
ترکیه 892 استانبول به موقع B737 خارجی جمعه 03:35 2015-11-27 03:35:00
قشم اير 1280 تهران به موقع AJI داخلی جمعه 06:30 2015-11-27 06:30:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 07:45 2015-11-27 07:45:00
ايران اير 376 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 08:25 2015-11-27 08:25:00
ماهان 1177 نجف به موقع A306 خارجی جمعه 09:30 2015-11-27 09:30:00
تابان 6356 نجف به موقع MD82 خارجی جمعه 09:45 2015-11-27 09:45:00
کيش اير 7497 تهران به موقع MD82 داخلی جمعه 10:00 2015-11-27 10:00:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD82 داخلی جمعه 10:15 2015-11-27 10:15:00
عراقي 171 نجف به موقع CRJ خارجی جمعه 12:00 2015-11-27 12:00:00
ماهان 1082 مشهد به موقع A310 داخلی جمعه 13:15 2015-11-27 13:15:00
زاگرس 4156 نجف به موقع MD82 خارجی جمعه 14:00 2015-11-27 14:00:00
کيش اير 7422 کیش به موقع MD82 داخلی جمعه 14:15 2015-11-27 14:15:00
العربيه الطيران 209 شارجه به موقع A320 خارجی جمعه 14:15 2015-11-27 14:15:00
کيش اير 7447 کیش به موقع MD83 داخلی جمعه 14:15 2015-11-27 14:15:00
قشم اير 1235 ماهشهر به موقع F100 داخلی جمعه 15:45 2015-11-27 15:45:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 15:50 2015-11-27 15:50:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 16:00 2015-11-27 16:00:00
فلاي بغداد 781 نجف به موقع A320 خارجی جمعه 16:15 2015-11-27 16:15:00
تابان 6237 اهواز به موقع RJ100 داخلی جمعه 17:30 2015-11-27 17:30:00
ايران اير 391 مشهد به موقع AB4 داخلی جمعه 17:45 2015-11-27 17:45:00
ايران اير 421 کیش به موقع MD82 داخلی جمعه 18:20 2015-11-27 18:20:00
تابان 6277 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 19:00 2015-11-27 19:00:00
ايران اير 391 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 19:25 2015-11-27 19:25:00
ايران اير 332 اهواز به موقع A306 داخلی جمعه 20:10 2015-11-27 20:10:00
تابان 6235 تهران به موقع RJ100 داخلی جمعه 21:15 2015-11-27 21:15:00
ايران اير 377 زاهدان - کرمان به موقع F100 داخلی جمعه 21:40 2015-11-27 21:40:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 21:55 2015-11-27 21:55:00
ترکیه 892 استانبول به موقع B737 خارجی شنبه 03:35 2015-11-28 03:35:00
قشم اير 1280 تهران به موقع AJI داخلی شنبه 06:30 2015-11-28 06:30:00
زاگرس 4067 تهران به موقع MD82 داخلی شنبه 06:40 2015-11-28 06:40:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 07:00 2015-11-28 07:00:00
ماهان 4560 کرمان به موقع BA146 داخلی شنبه 08:10 2015-11-28 08:10:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD82 داخلی شنبه 11:00 2015-11-28 11:00:00
ماهان 1177 بغداد به موقع A300 خارجی شنبه 11:40 2015-11-28 11:40:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD82 داخلی شنبه 12:14 2015-11-28 12:14:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD82 داخلی شنبه 12:15 2015-11-28 12:15:00
ماهان 4561 تبريز به موقع BA146 داخلی شنبه 13:20 2015-11-28 13:20:00
کاسپين 026 عسلويه به موقع MD83 داخلی شنبه 14:00 2015-11-28 14:00:00
زاگرس 4182 نجف به موقع MD82 داخلی شنبه 16:00 2015-11-28 16:00:00
ايران اير 314 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 16:10 2015-11-28 16:10:00
کيش اير 7022 کیش به موقع MD82 داخلی شنبه 18:30 2015-11-28 18:30:00
کيش اير 7416 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 19:15 2015-11-28 19:15:00
فلاي دبي 261 دبي به موقع B737 خارجی شنبه 19:50 2015-11-28 19:50:00
ايران اير 347 بندر عباس به موقع F100 داخلی شنبه 20:40 2015-11-28 20:40:00
کيش اير 7432 اهواز به موقع MD82 داخلی شنبه 21:30 2015-11-28 21:30:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 21:45 2015-11-28 21:45:00
ايران اير 666 کويت به موقع MD82 خارجی شنبه 21:50 2015-11-28 21:50:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 21:55 2015-11-28 21:55:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير 255 تهران پرواز کرد 13:29 A320 داخلی پنج شنبه 13:15 2015-11-26 13:15:00
کيش اير 7440 بندر عباس پرواز کرد 13:32 F100 داخلی پنج شنبه 13:30 2015-11-26 13:30:00
معراج 2862 مشهد پرواز کرد 13:40 A320 داخلی پنج شنبه 13:30 2015-11-26 13:30:00
نفت ایران 2581 سيري پرواز کرد 13:42 F100 داخلی پنج شنبه 13:45 2015-11-26 13:45:00
کاسپين 4305 مشهد پرواز کرد 14:44 B737 داخلی پنج شنبه 14:30 2015-11-26 14:30:00
کاسپين 4327 عسلويه پرواز کرد 14:44 B737 داخلی پنج شنبه 14:30 2015-11-26 14:30:00
کيش اير 7446 مشهد پرواز کرد 14:54 MD82 داخلی پنج شنبه 14:30 2015-11-26 14:30:00
تابان 6208 مشهد در حال سوار شدن از درب 3 MD88 داخلی پنج شنبه 16:00 2015-11-26 16:00:00
زاگرس 4010 مشهد پذیرش مسافر از کانتر 2 MD88 داخلی پنج شنبه 16:45 2015-11-26 16:45:00
زاگرس 4181 نجف پذیرش مسافر از کانتر 4-5 MD82 خارجی پنج شنبه 17:00 2015-11-26 17:00:00
ايران اير 681 دبي پذیرش مسافر از کانتر 2-3 A320 خارجی پنج شنبه 17:50 2015-11-26 17:50:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F50 داخلی پنج شنبه 18:20 2015-11-26 18:20:00
کيش اير 7423 کیش به موقع MD83 داخلی پنج شنبه 18:30 2015-11-26 18:30:00
تابان 6234 تهران به موقع RJ100 داخلی پنج شنبه 19:45 2015-11-26 19:45:00
فلاي دبي 262 دبي به موقع B737 خارجی پنج شنبه 19:55 2015-11-26 19:55:00
آسمان 854 مشهد به موقع F100 داخلی پنج شنبه 20:30 2015-11-26 20:30:00
ايران اير 470 شيراز به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 20:35 2015-11-26 20:35:00
تابان 6206 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 20:40 2015-11-26 20:40:00
تابان 6204 مشهد لغو شد MD88 داخلی پنج شنبه 20:40 2015-11-26 20:40:00
آسمان 3759 آبادان به موقع ATR داخلی پنج شنبه 20:40 2015-11-26 20:40:00
نفت ایران 2624 اهواز به موقع F50 داخلی پنج شنبه 22:20 2015-11-26 22:20:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 22:40 2015-11-26 22:40:00
ايران اير 239 تهران به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 23:00 2015-11-26 23:00:00
عراقي 172b نجف به موقع CRJ خارجی جمعه 03:00 2015-11-27 03:00:00
عراقي 172A نجف به موقع B737 خارجی جمعه 03:30 2015-11-27 03:30:00
ترکیه 893 استانبول به موقع B737 خارجی جمعه 04:35 2015-11-27 04:35:00
تابان 6355 نجف به موقع MD88 خارجی جمعه 06:00 2015-11-27 06:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع AJI داخلی جمعه 07:15 2015-11-27 07:15:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 08:30 2015-11-27 08:30:00
ايران اير 376 کرمان - زاهدان به موقع F100 داخلی جمعه 09:00 2015-11-27 09:00:00
ماهان 1178 نجف به موقع A306 خارجی جمعه 10:30 2015-11-27 10:30:00
کيش اير 7446 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 10:45 2015-11-27 10:45:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 12:00 2015-11-27 12:00:00
عراقي 172 نجف به موقع CRJ خارجی جمعه 13:00 2015-11-27 13:00:00
ماهان 1083 مشهد به موقع A310 داخلی جمعه 13:45 2015-11-27 13:45:00
العربيه الطيران 200 شارجه به موقع A320 خارجی جمعه 14:55 2015-11-27 14:55:00
زاگرس 4155 نجف به موقع MD82 خارجی جمعه 15:00 2015-11-27 15:00:00
تابان 6278 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 15:00 2015-11-27 15:00:00
کيش اير 7423 کیش به موقع MD82 داخلی جمعه 15:00 2015-11-27 15:00:00
تابان 6238 اهواز به موقع RJ100 داخلی جمعه 15:00 2015-11-27 15:00:00
کيش اير 7496 تهران به موقع MD82 داخلی جمعه 15:15 2015-11-27 15:15:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F50 داخلی جمعه 16:20 2015-11-27 16:20:00
قشم اير 1234 ماهشهر به موقع F100 داخلی جمعه 16:30 2015-11-27 16:30:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 17:00 2015-11-27 17:00:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 17:00 2015-11-27 17:00:00
فلاي بغداد 782 نجف به موقع A320 خارجی جمعه 17:30 2015-11-27 17:30:00
ايران اير 390 مشهد به موقع F100 داخلی جمعه 18:30 2015-11-27 18:30:00
تابان 6234 تهران به موقع RJ100 داخلی جمعه 18:30 2015-11-27 18:30:00
ايران اير 420 کیش به موقع MD82 داخلی جمعه 19:05 2015-11-27 19:05:00
آسمان 855 مشهد به موقع ATR داخلی جمعه 19:10 2015-11-27 19:10:00
تابان 6204 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 20:00 2015-11-27 20:00:00
ايران اير 377 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 22:15 2015-11-27 22:15:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 22:40 2015-11-27 22:40:00
ترکیه 893 استانبول به موقع B737 خارجی شنبه 04:35 2015-11-28 04:35:00
تابان 6355 نجف به موقع MD88 خارجی شنبه 06:00 2015-11-28 06:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع AJI داخلی شنبه 07:15 2015-11-28 07:15:00
زاگرس 4068 تهران به موقع MD82 داخلی شنبه 07:30 2015-11-28 07:30:00
ماهان 4561 تبريز به موقع BA146 داخلی شنبه 09:10 2015-11-28 09:10:00
ماهان 1178 نجف به موقع A310 خارجی شنبه 11:40 2015-11-28 11:40:00
نفت ایران 2642 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 11:45 2015-11-28 11:45:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD82 داخلی شنبه 12:00 2015-11-28 12:00:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD82 داخلی شنبه 13:00 2015-11-28 13:00:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F100 داخلی شنبه 13:45 2015-11-28 13:45:00
ماهان 4561 کرمان به موقع BA146 داخلی شنبه 14:20 2015-11-28 14:20:00
کاسپين 025 عسلويه به موقع MD83 داخلی شنبه 15:00 2015-11-28 15:00:00
نفت ایران 2624 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 15:15 2015-11-28 15:15:00
ايران اير 346 بندر عباس به موقع F100 داخلی شنبه 16:45 2015-11-28 16:45:00
زاگرس 4181 نجف به موقع MD82 خارجی شنبه 17:00 2015-11-28 17:00:00
کيش اير 7433 اهواز به موقع MD82 داخلی شنبه 19:15 2015-11-28 19:15:00
کيش اير 7417 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 20:00 2015-11-28 20:00:00
فلاي دبي 262 دبي به موقع B737 خارجی شنبه 20:50 2015-11-28 20:50:00
ايران اير 315 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 21:15 2015-11-28 21:15:00
ايران اير 317 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 21:45 2015-11-28 21:45:00
کيش اير 7023 کیش به موقع MD83 داخلی شنبه 22:15 2015-11-28 22:15:00
ايران اير 337 تهران به موقع MD82 داخلی شنبه 22:40 2015-11-28 22:40:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 22:40 2015-11-28 22:40:00
یکشنبه ۱ آذر ۱۳۹۴
پروازهای روزانه مسیر اصفهان-تهران-اصفهان از  روز شنبه تا پنجشنبه با زمان خروج از اصفهان در ساعتهای 07:00 ، 10:45 و 19:45 و زمان خروج از تهران در ساعتهای 8:20 ، 17:20 و 20:50 و همچنین روزهای جمعه ساعت 19:45 خروج از اصفهان و 20:50 خروج از تهران از مورخ 30/8/94 توسط شرکت هواپیمایی تابان برقرار گردید  . شایان ذکر است  بدین ترتیب پروازهای مسیر مذکور از 72 پرواز به 102 پرواز در هفته افزایش یافت. 
چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴
نشست تخصصی و کارگاه آموزشی A.S.Q   با هدف ارتقاء کیفیت سرویس فرودگاهی با حضور  مدیر پروژه نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی ، مدیران ، معاونین و رؤسای ادارات  فرودگاههای اصفهان، مهر آباد ، شیراز و اهواز در تاریخ 26/08/94 در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان برگزار گردید . در این نشست نحوه برنامه ریزی و ایجاد وحدت رویه در خصوص ارتقاء سطح کیفیت خدمات به مسافرین مطرح و مورد بررسی  قرار گرفت .  شایان ذکر است برگزاری این نشست تخصصی و کارگاه آموزشی در اجرای برنامه A.S.Q (کیفیت سرویس فرودگاهی) بعنوان یک ابزار تحقیقاتی و اطلاعات مدیریتی به منظور درک بهتر نظرات مسافرین و نیازهای آنان و همچنین  رقابتی تر شدن فرودگاهها جهت  افزایش رضایت  مسافران حائز اهمیت
یکشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۴
دوره آموزشی هواشناسی با شرکت دوازده نفر از پرسنل مراقبت پرواز فرودگاه اصفهان و سه نفر از پرسنل فرودگاه کرمانشاه از تاریخ 9/8/94 لغایت 13/8/94 در فرودگاه اصفهان بر گزار گردید.در این دوره مباحث دقیق و تخصصی هواشناسی در قالب اطلاعات بروز شده و مرتبط با امور هوانوردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یکشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۴
آخرین پرواز عملیات برگشت حج تمتع کشور در ساعت 21:35 مورخ 25/7/94 در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان بزمین نشست . شایان ذکر است در عملیات برگشت پروازهای حج تمتع سال 1394 تعداد 5811 نفر زائر از استانهای اصفهان ، چهار محال بختیاری و مرکزی با انجام 21 پرواز از سرزمین وحی به فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان انتقال داده شده اند .