خوش آمدید — امروز جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳ ۰۳:۰۰:۱۷
اصفهان
امروز جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۳
-4°
10°
-2°
فردا ۲۹ آذر ۱۳۹۳
13°
1°
۳۰ آذر ۱۳۹۳
14°
-1°
۱ دی ۱۳۹۳
12°
-2°
۲ دی ۱۳۹۳
11°
-4°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3841 مشهد نشست 01:31 - پایان تحویل بار F100 داخلی پنج شنبه 23:55 2014-12-18 23:55:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 06:10 2014-12-19 06:10:00
ايران اير 376 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 08:10 2014-12-19 08:10:00
ايران اير psng تهران به موقع B747 داخلی جمعه 09:30 2014-12-19 09:30:00
قشم اير 1289 مشهد به موقع F100 داخلی جمعه 10:45 2014-12-19 10:45:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 11:10 2014-12-19 11:10:00
عراقي 171 نجف به موقع CRJ خارجی جمعه 12:00 2014-12-19 12:00:00
ماهان 1082 مشهد به موقع A310 داخلی جمعه 13:15 2014-12-19 13:15:00
زاگرس 4023 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 13:30 2014-12-19 13:30:00
تابان 6344 دبي به موقع MD88 خارجی جمعه 14:00 2014-12-19 14:00:00
کيش اير 7422 کیش به موقع F100 داخلی جمعه 14:15 2014-12-19 14:15:00
ايران اير 377 زاهدان - کرمان به موقع F100 داخلی جمعه 15:10 2014-12-19 15:10:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 15:30 2014-12-19 15:30:00
قشم اير 1235 ماهشهر به موقع F100 داخلی جمعه 15:45 2014-12-19 15:45:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 15:50 2014-12-19 15:50:00
ايران اير psng جده به موقع B747 خارجی جمعه 18:00 2014-12-19 18:00:00
تابان 6277 کیش به موقع MD82 داخلی جمعه 18:20 2014-12-19 18:20:00
ايران اير 391 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 19:25 2014-12-19 19:25:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F100 داخلی جمعه 19:40 2014-12-19 19:40:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 21:45 2014-12-19 21:45:00
ايران اير 238 تهران به موقع MD82 داخلی جمعه 22:15 2014-12-19 22:15:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 23:20 2014-12-19 23:20:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 06:10 2014-12-20 06:10:00
نفت ایران 2623 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 07:00 2014-12-20 07:00:00
ماهان 4560 کرمان لغو شد A310 داخلی شنبه 08:10 2014-12-20 08:10:00
کيش اير 7022 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 09:45 2014-12-20 09:45:00
ماهان 1177 نجف به موقع A310 خارجی شنبه 10:40 2014-12-20 10:40:00
تابان 6356 نجف به موقع MD88 خارجی شنبه 10:45 2014-12-20 10:45:00
نفت ایران 2643 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 10:55 2014-12-20 10:55:00
ايران اير 1536 مدينه به موقع A320 خارجی شنبه 12:00 2014-12-20 12:00:00
ايران اير 222 تهران به موقع MD82 داخلی شنبه 12:15 2014-12-20 12:15:00
کيش اير 7432 اهواز به موقع F100 داخلی شنبه 12:45 2014-12-20 12:45:00
کيش اير 7423 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 12:45 2014-12-20 12:45:00
کاسپين 026 عسلويه به موقع MD83 داخلی شنبه 14:00 2014-12-20 14:00:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD88 داخلی شنبه 15:25 2014-12-20 15:25:00
ايران اير 392 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 17:20 2014-12-20 17:20:00
کاسپين 7915 نجف به موقع MD83 خارجی شنبه 18:00 2014-12-20 18:00:00
ايران اير تور 919 آبادان به موقع MD82 داخلی شنبه 19:15 2014-12-20 19:15:00
کيش اير 7416 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 19:30 2014-12-20 19:30:00
ايران اير تور 927 اهواز به موقع MD88 داخلی شنبه 19:45 2014-12-20 19:45:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD88 داخلی شنبه 20:20 2014-12-20 20:20:00
ايران اير 393 بندر عباس به موقع F100 داخلی شنبه 21:15 2014-12-20 21:15:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 21:15 2014-12-20 21:15:00
ايران اير تور 942 مشهد به موقع MD82 داخلی شنبه 21:30 2014-12-20 21:30:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 21:45 2014-12-20 21:45:00
ايران اير 666 کويت به موقع MD82 خارجی شنبه 22:40 2014-12-20 22:40:00
تابان 6299 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 01:10 2014-12-21 01:10:00
ترکیه 892 استانبول به موقع A319 خارجی یک شنبه 03:45 2014-12-21 03:45:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 06:10 2014-12-21 06:10:00
نفت ایران 2570 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 07:40 2014-12-21 07:40:00
ايران اير 220 تهران به موقع MD82 داخلی یک شنبه 08:00 2014-12-21 08:00:00
زاگرس 4045 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 09:30 2014-12-21 09:30:00
ماهان 4555 خارک به موقع ABL داخلی یک شنبه 10:10 2014-12-21 10:10:00
ماهان 4566 عسلويه به موقع A300 داخلی یک شنبه 10:35 2014-12-21 10:35:00
ماهان 1177 نجف به موقع A310 خارجی یک شنبه 10:40 2014-12-21 10:40:00
تابان 6356 نجف به موقع MD88 خارجی یک شنبه 10:45 2014-12-21 10:45:00
ماهان 1082 مشهد به موقع A310 داخلی یک شنبه 11:00 2014-12-21 11:00:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی یک شنبه 11:10 2014-12-21 11:10:00
آسمان 3841 مشهد به موقع F100 داخلی یک شنبه 11:45 2014-12-21 11:45:00
ايران اير 203 جم به موقع F100 داخلی یک شنبه 12:10 2014-12-21 12:10:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی یک شنبه 13:15 2014-12-21 13:15:00
قشم اير 2267 دبي به موقع F100 خارجی یک شنبه 13:45 2014-12-21 13:45:00
نفت ایران 2571 سيري - شيراز به موقع F100 داخلی یک شنبه 14:30 2014-12-21 14:30:00
کيش اير 7422 کیش به موقع MD83 داخلی یک شنبه 16:15 2014-12-21 16:15:00
تابان 6299 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 17:50 2014-12-21 17:50:00
آسمان 855 مشهد به موقع F100 داخلی یک شنبه 18:30 2014-12-21 18:30:00
ايران اير تور 8042 تهران به موقع MD83 داخلی یک شنبه 19:30 2014-12-21 19:30:00
زاگرس 4023 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 20:30 2014-12-21 20:30:00
تابان 6209 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 20:50 2014-12-21 20:50:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 21:45 2014-12-21 21:45:00
ايران اير 238 تهران به موقع MD82 داخلی یک شنبه 22:15 2014-12-21 22:15:00
تابان 6203 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 22:50 2014-12-21 22:50:00
ترکیه 892 استانبول به موقع A319 خارجی دوشنبه 03:45 2014-12-22 03:45:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 06:10 2014-12-22 06:10:00
ايران اير 252 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 07:50 2014-12-22 07:50:00
تابان 6295 تهران به موقع MD88 داخلی دوشنبه 09:45 2014-12-22 09:45:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 10:00 2014-12-22 10:00:00
عراقي 171 نجف به موقع CRJ خارجی دوشنبه 10:00 2014-12-22 10:00:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 11:10 2014-12-22 11:10:00
ايران اير 680 دبي به موقع A320 خارجی دوشنبه 12:15 2014-12-22 12:15:00
ايران اير 666 کويت به موقع F100 خارجی دوشنبه 12:50 2014-12-22 12:50:00
اترك 1933 قشم به موقع A320 داخلی دوشنبه 13:20 2014-12-22 13:20:00
نفت ایران 2589 لاوان - شيراز به موقع F100 داخلی دوشنبه 13:30 2014-12-22 13:30:00
کيش اير 7422 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 14:25 2014-12-22 14:25:00
تابان 6203 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 14:50 2014-12-22 14:50:00
زاگرس 4023 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 15:30 2014-12-22 15:30:00
ايران اير 254 تهران به موقع A320 داخلی دوشنبه 17:00 2014-12-22 17:00:00
ايران اير 314 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 17:10 2014-12-22 17:10:00
کاسپين 7915 نجف به موقع MD83 خارجی دوشنبه 18:00 2014-12-22 18:00:00
کيش اير 7447 مشهد به موقع F100 داخلی دوشنبه 18:25 2014-12-22 18:25:00
تابان 6279 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 19:20 2014-12-22 19:20:00
اترك 1927 مشهد به موقع A320 داخلی دوشنبه 19:20 2014-12-22 19:20:00
ايران اير تور 8055 بندر عباس به موقع MD82 داخلی دوشنبه 19:45 2014-12-22 19:45:00
آسمان 3841 مشهد به موقع F100 داخلی دوشنبه 20:50 2014-12-22 20:50:00
ايران اير 421 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 21:40 2014-12-22 21:40:00
قشم اير 1282 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 21:45 2014-12-22 21:45:00
نفت ایران 2602 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 22:15 2014-12-22 22:15:00
نفت ایران 2602 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 22:15 2014-12-22 22:15:00
سعودی 2876 جده به موقع A300 داخلی یک شنبه 13:15 2014-12-28 13:15:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی چهارشنبه 13:15 2014-12-31 13:15:00
سعودی 2876 جده به موقع A300 داخلی چهارشنبه 13:15 2015-01-07 13:15:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی شنبه 13:15 2015-01-10 13:15:00
سعودی 2876 جده به موقع A300 داخلی شنبه 13:15 2015-01-17 13:15:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی سه شنبه 13:15 2015-01-20 13:15:00
سعودی 2876 جده به موقع A300 داخلی سه شنبه 13:15 2015-01-27 13:15:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی جمعه 13:15 2015-01-30 13:15:00
سعودی 2876 جده به موقع A300 داخلی جمعه 13:15 2015-02-06 13:15:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی دوشنبه 13:15 2015-02-09 13:15:00
سعودی 2876 جده به موقع A300 داخلی دوشنبه 13:15 2015-02-16 13:15:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی پنج شنبه 13:15 2015-02-19 13:15:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی پنج شنبه 13:15 2015-02-26 13:15:00
سعودی 2876 جده به موقع A300 داخلی پنج شنبه 13:15 2015-02-26 13:15:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی یک شنبه 13:15 2015-03-01 13:15:00
سعودی 2876 جده به موقع A300 داخلی یک شنبه 13:15 2015-03-08 13:15:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی چهارشنبه 13:15 2015-03-11 13:15:00
سعودی 9460 جده به موقع A300 داخلی سه شنبه 13:15 2015-03-17 12:15:00
سعودی 2876 جده به موقع A300 داخلی چهارشنبه 13:15 2015-03-18 12:15:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی شنبه 13:15 2015-03-21 12:15:00
سعودی 2860 جده به موقع A300 داخلی شنبه 13:15 2015-03-28 13:15:00
سعودی 2876 جده به موقع A300 داخلی یک شنبه 13:15 2015-03-29 13:15:00
سعودی 2870 جده به موقع B747 خارجی چهارشنبه 13:15 2015-04-01 13:15:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
آسمان 3842 مشهد پرواز کرد 02:24 F100 داخلی جمعه 00:35 2014-12-19 00:35:00
قشم اير 1288 مشهد به موقع F100 داخلی جمعه 07:00 2014-12-19 07:00:00
ايران اير 376 کرمان - زاهدان به موقع F100 داخلی جمعه 08:45 2014-12-19 08:45:00
تابان 6343 دبي به موقع MD88 داخلی جمعه 09:25 2014-12-19 09:25:00
ايران اير 1516 جده به موقع B747 خارجی جمعه 11:00 2014-12-19 11:00:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 11:30 2014-12-19 11:30:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 12:00 2014-12-19 12:00:00
عراقي 172 نجف به موقع CRJ خارجی جمعه 13:00 2014-12-19 13:00:00
زاگرس 4024 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 14:30 2014-12-19 14:30:00
ماهان 1083 مشهد به موقع A30B داخلی جمعه 14:30 2014-12-19 14:30:00
کيش اير 7423 کیش به موقع F100 داخلی جمعه 15:00 2014-12-19 15:00:00
تابان 6278 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 15:00 2014-12-19 15:00:00
ايران اير 377 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 15:45 2014-12-19 15:45:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 16:30 2014-12-19 16:30:00
قشم اير 1234 ماهشهر به موقع F100 داخلی جمعه 16:30 2014-12-19 16:30:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 17:00 2014-12-19 17:00:00
تابان 6210 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 19:30 2014-12-19 19:30:00
ايران اير 390 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 20:10 2014-12-19 20:10:00
نفت ایران 2624 اهواز به موقع F100 داخلی جمعه 20:20 2014-12-19 20:20:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 22:30 2014-12-19 22:30:00
ايران اير 239 تهران به موقع MD82 داخلی جمعه 23:00 2014-12-19 23:00:00
قشم اير 1286 کیش به موقع AR8 داخلی شنبه 07:00 2014-12-20 07:00:00
تابان 6355 نجف به موقع MD83 خارجی شنبه 07:00 2014-12-20 07:00:00
ماهان 4561 کرمان لغو شد A300 داخلی شنبه 09:10 2014-12-20 09:10:00
کيش اير 7433 اهواز به موقع F100 داخلی شنبه 10:30 2014-12-20 10:30:00
ماهان 1178 نجف به موقع A310 خارجی شنبه 11:40 2014-12-20 11:40:00
آسمان 3842 مشهد به موقع F100 داخلی شنبه 12:25 2014-12-20 12:25:00
ايران اير 223 تهران به موقع MD82 داخلی شنبه 13:00 2014-12-20 13:00:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F100 داخلی شنبه 13:45 2014-12-20 13:45:00
کيش اير 7023 کیش به موقع MD83 داخلی شنبه 14:30 2014-12-20 14:30:00
کاسپين 025 عسلويه به موقع MD83 داخلی شنبه 15:00 2014-12-20 15:00:00
تابان 6210 مشهد به موقع MD88 داخلی شنبه 16:30 2014-12-20 16:30:00
ايران اير 392 بندر عباس به موقع F100 داخلی شنبه 17:55 2014-12-20 17:55:00
کاسپين 7916 نجف به موقع MD90 خارجی شنبه 19:00 2014-12-20 19:00:00
ايران اير تور 918 آبادان به موقع MD82 داخلی شنبه 20:00 2014-12-20 20:00:00
کيش اير 7417 کیش به موقع F100 داخلی شنبه 20:15 2014-12-20 20:15:00
ايران اير تور 926 اهواز به موقع MD82 داخلی شنبه 20:30 2014-12-20 20:30:00
تابان 6298 مشهد به موقع MD88 داخلی شنبه 21:30 2014-12-20 21:30:00
نفت ایران 2624 اهواز به موقع F50 داخلی شنبه 21:45 2014-12-20 21:45:00
ايران اير 393 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 21:50 2014-12-20 21:50:00
ايران اير تور 943 مشهد به موقع MD82 داخلی شنبه 22:15 2014-12-20 22:15:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی شنبه 22:30 2014-12-20 22:30:00
ايران اير 337 تهران به موقع MD82 داخلی شنبه 23:10 2014-12-20 23:10:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A320 خارجی یک شنبه 04:40 2014-12-21 04:40:00
تابان 6355 نجف به موقع MD83 خارجی یک شنبه 07:00 2014-12-21 07:00:00
نفت ایران 2570 سيري - شيراز به موقع F100 داخلی یک شنبه 08:20 2014-12-21 08:20:00
ايران اير 221 تهران به موقع MD82 داخلی یک شنبه 08:45 2014-12-21 08:45:00
ايران اير 202 جم به موقع F100 داخلی یک شنبه 08:55 2014-12-21 08:55:00
زاگرس 4046 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 10:30 2014-12-21 10:30:00
ايران اير 211 لاوان به موقع F100 داخلی یک شنبه 10:45 2014-12-21 10:45:00
ماهان 4554 خارک به موقع BA146 داخلی یک شنبه 11:00 2014-12-21 11:00:00
ماهان 4567 عسلويه به موقع A310 داخلی یک شنبه 11:35 2014-12-21 11:35:00
ماهان 1178 نجف به موقع A310 خارجی یک شنبه 11:40 2014-12-21 11:40:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 12:00 2014-12-21 12:00:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی یک شنبه 12:00 2014-12-21 12:00:00
آسمان 3842 مشهد به موقع F100 داخلی یک شنبه 12:25 2014-12-21 12:25:00
ماهان 1083 مشهد به موقع A310 داخلی یک شنبه 12:30 2014-12-21 12:30:00
ايران اير 203 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 12:45 2014-12-21 12:45:00
تابان 6298 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 14:00 2014-12-21 14:00:00
قشم اير 2266 دبي به موقع F100 خارجی یک شنبه 14:30 2014-12-21 14:30:00
سعودی 2871 مدينه به موقع B747 خارجی یک شنبه 14:45 2014-12-21 14:45:00
نفت ایران 2571 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 15:10 2014-12-21 15:10:00
کيش اير 7423 کیش به موقع MD83 داخلی یک شنبه 17:15 2014-12-21 17:15:00
آسمان 854 مشهد به موقع F100 داخلی یک شنبه 19:00 2014-12-21 19:00:00
تابان 6204 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 19:00 2014-12-21 19:00:00
ايران اير تور 8043 تهران به موقع MD83 داخلی یک شنبه 20:15 2014-12-21 20:15:00
زاگرس 4024 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 21:30 2014-12-21 21:30:00
تابان 6210 مشهد به موقع MD88 داخلی یک شنبه 22:00 2014-12-21 22:00:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 22:30 2014-12-21 22:30:00
ايران اير 239 تهران به موقع F100 داخلی یک شنبه 22:45 2014-12-21 22:45:00
نفت ایران 2642 اهواز به موقع F50 داخلی یک شنبه 23:15 2014-12-21 23:15:00
ترکیه 893 استانبول به موقع A320 خارجی دوشنبه 04:40 2014-12-22 04:40:00
تابان 6296 تهران به موقع MD83 داخلی دوشنبه 07:00 2014-12-22 07:00:00
قشم اير 1286 کیش به موقع AR8 داخلی دوشنبه 07:00 2014-12-22 07:00:00
نفت ایران 2588 لاوان - شيراز به موقع F100 داخلی دوشنبه 08:10 2014-12-22 08:10:00
ايران اير 667 کويت به موقع F100 خارجی دوشنبه 08:35 2014-12-22 08:35:00
نفت ایران 2565 خارک به موقع F100 داخلی دوشنبه 10:20 2014-12-22 10:20:00
عراقي 172 نجف به موقع CRJ خارجی دوشنبه 11:00 2014-12-22 11:00:00
تابان 6204 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 11:00 2014-12-22 11:00:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 11:00 2014-12-22 11:00:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 12:00 2014-12-22 12:00:00
ايران اير 255 تهران به موقع A320 داخلی دوشنبه 13:00 2014-12-22 13:00:00
ايران اير 253 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 13:40 2014-12-22 13:40:00
نفت ایران 2622 اهواز به موقع F100 داخلی دوشنبه 14:10 2014-12-22 14:10:00
اترك 1934 قشم به موقع A320 داخلی دوشنبه 14:20 2014-12-22 14:20:00
کيش اير 7446 مشهد به موقع F100 داخلی دوشنبه 15:10 2014-12-22 15:10:00
تابان 6280 کیش به موقع MD88 داخلی دوشنبه 16:00 2014-12-22 16:00:00
زاگرس 4024 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 16:30 2014-12-22 16:30:00
ايران اير 420 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 17:45 2014-12-22 17:45:00
ايران اير 681 دبي به موقع A320 خارجی دوشنبه 17:50 2014-12-22 17:50:00
کاسپين 7916 نجف به موقع MD90 خارجی دوشنبه 19:00 2014-12-22 19:00:00
کيش اير 7423 کیش به موقع F100 داخلی دوشنبه 19:10 2014-12-22 19:10:00
اترك 1928 مشهد به موقع A320 داخلی دوشنبه 20:20 2014-12-22 20:20:00
ايران اير تور 8054 بندر عباس به موقع MD82 داخلی دوشنبه 20:30 2014-12-22 20:30:00
تابان 6206 مشهد به موقع MD88 داخلی دوشنبه 20:30 2014-12-22 20:30:00
آسمان 3842 مشهد به موقع F100 داخلی دوشنبه 21:25 2014-12-22 21:25:00
ايران اير 315 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 22:15 2014-12-22 22:15:00
قشم اير 1283 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 22:30 2014-12-22 22:30:00
نفت ایران 2603 تهران به موقع F100 داخلی دوشنبه 22:55 2014-12-22 22:55:00
سعودی 2877 مدينه به موقع A300 خارجی یک شنبه 14:45 2014-12-28 14:45:00
سعودی 2871 مدينه به موقع A300 خارجی چهارشنبه 14:45 2014-12-31 14:45:00
سعودی 2877 مدينه به موقع A300 خارجی چهارشنبه 14:45 2015-01-07 14:45:00
سعودی 2871 مدينه به موقع A300 خارجی چهارشنبه 14:45 2015-01-07 14:45:00
سعودی 2871 مدينه به موقع B747 خارجی شنبه 14:45 2015-01-10 14:45:00
سعودی 2877 مدينه به موقع A300 خارجی شنبه 14:45 2015-01-17 14:45:00
سعودی 2871 مدينه به موقع B747 خارجی سه شنبه 14:45 2015-01-20 14:45:00
سعودی 2877 مدينه به موقع A300 خارجی سه شنبه 14:45 2015-01-27 14:45:00
سعودی 2871 مدينه به موقع B747 خارجی جمعه 14:45 2015-01-30 14:45:00
سعودی 2877 مدينه به موقع A300 خارجی جمعه 14:45 2015-02-06 14:45:00
سعودی 2871 مدينه به موقع B747 خارجی دوشنبه 14:45 2015-02-09 14:45:00
سعودی 2877 مدينه به موقع A300 خارجی دوشنبه 14:45 2015-02-16 14:45:00
سعودی 2871 مدينه به موقع B747 خارجی پنج شنبه 14:45 2015-02-19 14:45:00
سعودی 2877 مدينه به موقع A300 خارجی پنج شنبه 14:45 2015-02-26 14:45:00
سعودی 2871 مدينه به موقع B747 خارجی یک شنبه 14:45 2015-03-01 14:45:00
سعودی 2877 مدينه به موقع A300 خارجی یک شنبه 14:45 2015-03-08 14:45:00
سعودی 2871 مدينه به موقع B747 خارجی چهارشنبه 14:45 2015-03-11 14:45:00
سعودی 2871 مدينه به موقع A300 خارجی سه شنبه 14:45 2015-03-17 13:45:00
سعودی 2877 مدينه به موقع A300 خارجی چهارشنبه 14:45 2015-03-18 13:45:00
سعودی 2871 مدينه به موقع A300 خارجی شنبه 14:45 2015-03-21 13:45:00
سعودی 2861 مدينه به موقع A300 خارجی شنبه 14:45 2015-03-28 14:45:00
سعودی 2877 مدينه به موقع A300 خارجی یک شنبه 14:45 2015-03-29 14:45:00
سعودی 2871 مدينه به موقع B747 خارجی چهارشنبه 14:45 2015-04-01 14:45:00
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
مراسم تودیع آقای رحمت اله فیروزی پور  و معارفه آقای سعید پور یوسف به سمت معاونت توسعه مدیریت ومنابع انسانی ومعارفه محمد رضا صالحی به سمت رئیس حراست اداره کل فرودگاههای استان اصفهان مورخ 10/9/93  طی مراسم ویژه ای باحضور آقای بابا نتاج مدیر کل حراست مرکزی ،آقای شورمیج ذیحساب و مدیرکل امورمالی شرکت فرودگاههای کشور ، مهندس قاسم زاده مدیرکل فرودگاههای استان اصفهان ، آقای کرمی رئیس حراست کل استان اصفهان ودیگر مسئولین استانی وفرودگاهی دراداره کل فرودگاههای استان اصفهان انجام پذیرفت.
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳
به مناسبت هفته بسیج صبحگاه مشترک با حضور عزیزان بسیجی ، پاسدار وپلیس فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان مورخ 1/9/93  در میدان صبحگاه یگان حفاظت هواپیمایی این فرودگاه برگزار گردید. این مراسم که با  قرائت آیاتی از قرآن کریم ، نواخت مارش و اجرای گروه سرود  ، خوش آمدگویی فرمانده یگان حفاظت فرودگاه و سخنرانی مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان همراه بود به نحو با شکوهی اجرا شد.
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳
باعنایت به دوره های آموزشی پیش بینی شده سال 1393 ، دوره آموزشی دستگاه GATE WAY به مدت 30 ساعت در نیمه دوم آبانماه سالجاری باحضور14نفرازکارشناسان اداره ارتباطات و ناوبری فرودگاههای اصفهان ، آبادان ، اهواز، زاهدان،کرمانشاه، مشهد و مهرآباد در مرکز آموزش اداره کل فرودگاههای استان اصفهان برگزار گردید و در پایان دوره ، آزمون کتبی با حضور نماینده آموزش اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاههای کشور بعمل آمد.
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳
دوره آموزشی زبان انگلیسی ویژه هوانوردی از مورخ 26/7/93 بمدت 60 ساعت  با حضور 14 نفر از کارشناسان شبکه پیامهای هوانوردی فرودگاههای اصفهان ، تهران ، گرگان وخرم آباد در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان با موفقیت برگزار گردید.