خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۳ ۲۱:۰۲:۲۷
اصفهان
امروز پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۳
4°
11°
-3°
فردا ۷ آذر ۱۳۹۳
12°
-3°
۸ آذر ۱۳۹۳
9°
-4°
۹ آذر ۱۳۹۳
8°
-4°
۱۰ آذر ۱۳۹۳
10°
-4°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
اترك 1928 مشهد به موقع A320 داخلی پنج شنبه 17:55 2014-11-20 17:55:00
اترك 1928 مشهد به موقع A320 داخلی دوشنبه 19:25 2014-11-24 19:25:00
نفت ایران 2625 اهواز نشست 19:03 - پایان تحویل بار F100 داخلی پنج شنبه 16:20 2014-11-27 16:20:00
اترك 1928 مشهد نشست 20:34 - پایان تحویل بار A320 داخلی پنج شنبه 17:50 2014-11-27 17:50:00
زاگرس 4005 کیش نشست 19:23 MD88 داخلی پنج شنبه 19:00 2014-11-27 19:00:00
ايران اير 471 شيراز نشست 18:52 - پایان تحویل بار F100 داخلی پنج شنبه 19:10 2014-11-27 19:10:00
ايران اير 421 کیش نشست 18:55 F100 داخلی پنج شنبه 19:15 2014-11-27 19:15:00
آسمان 855 مشهد تاخیر دارد 00:40 F100 داخلی پنج شنبه 19:50 2014-11-27 19:50:00
زاگرس 4009 مشهد منتظر اعلام باشید MD88 داخلی پنج شنبه 20:15 2014-11-27 20:15:00
زاگرس 4023 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 21:15 2014-11-27 21:15:00
قشم اير 1282 تهران تاخیر دارد 22:45 F100 داخلی پنج شنبه 21:45 2014-11-27 21:45:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 22:20 2014-11-27 22:20:00
تابان 6205 مشهد تاخیر دارد 23:50 MD88 داخلی پنج شنبه 22:20 2014-11-27 22:20:00
آسمان 3841 مشهد به موقع F100 داخلی پنج شنبه 23:59 2014-11-27 23:59:00
قشم اير 1280 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 06:10 2014-11-28 06:10:00
ايران اير 376 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 08:10 2014-11-28 08:10:00
قشم اير 1289 مشهد به موقع F100 داخلی جمعه 10:45 2014-11-28 10:45:00
زاگرس 4005 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 11:10 2014-11-28 11:10:00
عراقي 171 نجف به موقع CRJ خارجی جمعه 12:00 2014-11-28 12:00:00
ماهان 1082 مشهد به موقع A310 داخلی جمعه 13:15 2014-11-28 13:15:00
زاگرس 4023 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 13:30 2014-11-28 13:30:00
تابان 6344 دبي به موقع MD88 خارجی جمعه 14:00 2014-11-28 14:00:00
کيش اير 7422 کیش به موقع F100 داخلی جمعه 14:15 2014-11-28 14:15:00
ايران اير 377 زاهدان - کرمان به موقع F100 داخلی جمعه 15:10 2014-11-28 15:10:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 15:30 2014-11-28 15:30:00
قشم اير 1235 ماهشهر به موقع F100 داخلی جمعه 15:45 2014-11-28 15:45:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 15:50 2014-11-28 15:50:00
تابان 6277 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 18:20 2014-11-28 18:20:00
ايران اير 391 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 19:25 2014-11-28 19:25:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F100 داخلی جمعه 19:40 2014-11-28 19:40:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
نفت ایران 2624 اهواز پرواز کرد 20:00 F100 داخلی پنج شنبه 17:00 2014-11-27 17:00:00
ايران اير 681 دبي پرواز کرد 19:37 A320 خارجی پنج شنبه 17:50 2014-11-27 17:50:00
کيش اير 7423 کیش پرواز کرد 18:41 F100 داخلی پنج شنبه 18:30 2014-11-27 18:30:00
تابان 6208 مشهد پرواز کرد 18:35 MD88 داخلی پنج شنبه 18:30 2014-11-27 18:30:00
اترك 1927 مشهد درب خروج بسته شد A320 داخلی پنج شنبه 18:50 2014-11-27 18:50:00
ايران اير 470 شيراز پرواز کرد 19:56 F100 داخلی پنج شنبه 19:45 2014-11-27 19:45:00
ايران اير 420 کیش پرواز کرد 20:11 F100 داخلی پنج شنبه 19:50 2014-11-27 19:50:00
زاگرس 4006 کیش پرواز کرد 20:40 MD88 داخلی پنج شنبه 20:00 2014-11-27 20:00:00
آسمان 854 مشهد تاخیر دارد 01:15 F100 داخلی پنج شنبه 20:20 2014-11-27 20:20:00
زاگرس 4010 مشهد پذیرش مسافر از کانتر 3 MD88 داخلی پنج شنبه 21:15 2014-11-27 21:15:00
زاگرس 4024 مشهد پذیرش مسافر از کانتر 2 MD88 داخلی پنج شنبه 22:15 2014-11-27 22:15:00
قشم اير 1283 تهران تاخیر دارد 23:30 F100 داخلی پنج شنبه 22:30 2014-11-27 22:30:00
تابان 6206 مشهد تاخیر دارد 01:00 MD88 داخلی پنج شنبه 23:30 2014-11-27 23:30:00
آسمان 3842 مشهد به موقع F100 داخلی جمعه 00:35 2014-11-28 00:35:00
قشم اير 1288 مشهد به موقع F100 داخلی جمعه 07:00 2014-11-28 07:00:00
ايران اير 376 کرمان - زاهدان به موقع F100 داخلی جمعه 08:45 2014-11-28 08:45:00
تابان 6343 دبي به موقع MD88 داخلی جمعه 09:25 2014-11-28 09:25:00
قشم اير 1281 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 11:30 2014-11-28 11:30:00
زاگرس 4006 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 12:00 2014-11-28 12:00:00
عراقي 172 نجف به موقع CRJ خارجی جمعه 13:00 2014-11-28 13:00:00
زاگرس 4024 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 14:30 2014-11-28 14:30:00
ماهان 1083 مشهد به موقع A30B داخلی جمعه 14:30 2014-11-28 14:30:00
کيش اير 7423 کیش به موقع F100 داخلی جمعه 15:00 2014-11-28 15:00:00
تابان 6278 کیش به موقع MD88 داخلی جمعه 15:00 2014-11-28 15:00:00
ايران اير 377 تهران به موقع F100 داخلی جمعه 15:45 2014-11-28 15:45:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 16:30 2014-11-28 16:30:00
قشم اير 1234 ماهشهر به موقع F100 داخلی جمعه 16:30 2014-11-28 16:30:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 17:00 2014-11-28 17:00:00
تابان 6210 مشهد به موقع MD88 داخلی جمعه 19:30 2014-11-28 19:30:00
ايران اير 390 مشهد به موقع MD82 داخلی جمعه 20:10 2014-11-28 20:10:00
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳
به مناسبت هفته بسیج صبحگاه مشترک با حضور عزیزان بسیجی ، پاسدار وپلیس فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان مورخ 1/9/93  در میدان صبحگاه یگان حفاظت هواپیمایی این فرودگاه برگزار گردید. این مراسم که با  قرائت آیاتی از قرآن کریم ، نواخت مارش و اجرای گروه سرود  ، خوش آمدگویی فرمانده یگان حفاظت فرودگاه و سخنرانی مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان همراه بود به نحو با شکوهی اجرا شد.
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳
باعنایت به دوره های آموزشی پیش بینی شده سال 1393 ، دوره آموزشی دستگاه GATE WAY به مدت 30 ساعت در نیمه دوم آبانماه سالجاری باحضور14نفرازکارشناسان اداره ارتباطات و ناوبری فرودگاههای اصفهان ، آبادان ، اهواز، زاهدان،کرمانشاه، مشهد و مهرآباد در مرکز آموزش اداره کل فرودگاههای استان اصفهان برگزار گردید و در پایان دوره ، آزمون کتبی با حضور نماینده آموزش اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاههای کشور بعمل آمد.
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۳
دوره آموزشی زبان انگلیسی ویژه هوانوردی از مورخ 26/7/93 بمدت 60 ساعت  با حضور 14 نفر از کارشناسان شبکه پیامهای هوانوردی فرودگاههای اصفهان ، تهران ، گرگان وخرم آباد در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان با موفقیت برگزار گردید. 
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳
چهارشنبه مورخ 7/8/93 آزمون دوره رادارتقرب پرواز( 054) برای 6 نفر از پرسنل مراقبت پرواز اداره کل فرودگاههای استان اصفهان برگزار گردید این دوره که برای اولین بار به طور کامل(تئوری و عملی) در فرودگاهها برگزار گردید دو ماه به طول انجامید.ضمنا" لازمه برگزاری دوره مذکور وجود سیمولاتور رادار می باشد که فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان از معدود فرودگاههای کشور است که دارای سیمولاتور رادار مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.لازم بذکراست این دوره با همکاری اساتید اداره آموزش اداره کل مراقبت پرواز و اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاههای کشور و اساتید اداره مراقبت پرواز  فرودگاه اصفهان و مهرآباد برگزار گردید واز مزایای برگزاری این دوره در فرودگاه اصفهان  امکان مشابه سازی ف