خوش آمدید — امروز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳
وضعیت آب و هوا
به روز رسانی پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳ ۱۳:۰۲:۲۷
اصفهان
امروز پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۳
21°
22°
5°
فردا ۲ آبان ۱۳۹۳
25°
6°
۳ آبان ۱۳۹۳
25°
2°
۴ آبان ۱۳۹۳
24°
3°
۵ آبان ۱۳۹۳
23°
5°
Flight Board
اطلاعات پروازهای روزانه
پروازهای خروجی
پروازهای ورودی
مشاهده برنامه روزانه پروازها
ایرلاینشماره پروازمبداوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
تابان 6356 نجف نشست 10:41 - پایان تحویل بار MD88 خارجی پنج شنبه 10:45 2014-10-23 10:45:00
نفت ایران 2519 بهرگان نشست 10:54 - پایان تحویل بار F100 داخلی پنج شنبه 10:50 2014-10-23 10:50:00
زاگرس 4005 کیش نشست 11:17 - پایان تحویل بار MD88 داخلی پنج شنبه 11:10 2014-10-23 11:10:00
ايران اير 304 سيري نشست 10:47 - پایان تحویل بار F100 داخلی پنج شنبه 11:20 2014-10-23 11:20:00
قشم اير 1249 مشهد نشست 11:37 - پایان تحویل بار AR8 داخلی پنج شنبه 11:25 2014-10-23 11:25:00
قشم اير 1257 قشم نشست 11:56 - پایان تحویل بار F100 داخلی پنج شنبه 12:15 2014-10-23 12:15:00
ايران اير 680 دبي نشست 12:09 - پایان تحویل بار A320 خارجی پنج شنبه 12:15 2014-10-23 12:15:00
کيش اير 7422 کیش اعلام ورود 14:00 F100 داخلی پنج شنبه 13:45 2014-10-23 13:45:00
قشم اير 2238 نجف اعلام ورود 13:50 AB6 داخلی پنج شنبه 14:00 2014-10-23 14:00:00
کاسپين 019 عسلويه به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 14:45 2014-10-23 14:45:00
سعودی 5418 مدينه به موقع B747 خارجی پنج شنبه 15:15 2014-10-23 15:15:00
زاگرس 4009 مشهد به موقع MD82 داخلی پنج شنبه 15:30 2014-10-23 15:30:00
نفت ایران 2625 اهواز به موقع F100 داخلی پنج شنبه 16:20 2014-10-23 16:20:00
آسمان 855 مشهد به موقع F100 داخلی پنج شنبه 16:50 2014-10-23 16:50:00
ايران اير 254 تهران به موقع A320 داخلی پنج شنبه 17:00 2014-10-23 17:00:00
تابان 6279 کیش به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 17:20 2014-10-23 17:20:00
کيش اير 7447 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 17:45 2014-10-23 17:45:00
اترك 1908 مشهد تاخیر دارد 20:25 A320 داخلی پنج شنبه 17:55 2014-10-23 17:55:00
ايران اير 332 اهواز به موقع F100 داخلی پنج شنبه 20:05 2014-10-23 20:05:00
ايران اير 471 شيراز تاخیر دارد 21:50 F100 داخلی پنج شنبه 20:10 2014-10-23 20:10:00
آسمان 849 بندر عباس به موقع F100 داخلی پنج شنبه 20:55 2014-10-23 20:55:00
قشم اير 1288 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 21:35 2014-10-23 21:35:00
تابان 6205 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 21:50 2014-10-23 21:50:00
تابان 6207 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 22:20 2014-10-23 22:20:00
ايران اير 220 تهران به موقع A300 داخلی پنج شنبه 22:25 2014-10-23 22:25:00
ایرلاینشماره پروازمقصدوضعیتهواپیماترمینالروززمانتاریخ
ايران اير تور 926 اهواز پرواز کرد 11:24 MD83 داخلی پنج شنبه 11:15 2014-10-23 11:15:00
نفت ایران 2519 تهران پرواز کرد 11:49 F100 داخلی پنج شنبه 11:30 2014-10-23 11:30:00
ايران اير 305 سيري پرواز کرد 11:44 F100 داخلی پنج شنبه 11:55 2014-10-23 11:55:00
زاگرس 4006 کیش پرواز کرد 12:35 MD88 داخلی پنج شنبه 12:00 2014-10-23 12:00:00
قشم اير 1269 تهران پرواز کرد 12:28 AR8 داخلی پنج شنبه 12:05 2014-10-23 12:05:00
قشم اير 1256 قشم پرواز کرد 13:01 F100 داخلی پنج شنبه 13:00 2014-10-23 13:00:00
ايران اير 255 تهران درب خروج بسته شد A320 داخلی پنج شنبه 13:05 2014-10-23 13:05:00
تابان 6280 کیش پذیرش مسافر از کانتر 2 - در حال سوار شدن از درب 2 MD88 داخلی پنج شنبه 14:00 2014-10-23 14:00:00
کيش اير 7446 مشهد پذیرش مسافر از کانتر 3 F100 داخلی پنج شنبه 14:30 2014-10-23 14:30:00
قشم اير 2239 نجف پذیرش مسافر از کانتر 3 AB6 خارجی پنج شنبه 15:00 2014-10-23 15:00:00
کاسپين 020 عسلويه به موقع A140 داخلی پنج شنبه 15:45 2014-10-23 15:45:00
سعودی 4418 مدينه به موقع A320 خارجی پنج شنبه 16:15 2014-10-23 16:15:00
زاگرس 4010 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 16:30 2014-10-23 16:30:00
نفت ایران 2624 اهواز به موقع F100 داخلی پنج شنبه 17:00 2014-10-23 17:00:00
آسمان 848 بندر عباس به موقع F100 داخلی پنج شنبه 17:20 2014-10-23 17:20:00
ايران اير 681 دبي به موقع A320 خارجی پنج شنبه 17:50 2014-10-23 17:50:00
کيش اير 7423 کیش به موقع F100 داخلی پنج شنبه 18:30 2014-10-23 18:30:00
تابان 6208 مشهد به موقع MD88 داخلی پنج شنبه 18:30 2014-10-23 18:30:00
اترك 1907 مشهد تاخیر دارد 21:30 A320 داخلی پنج شنبه 19:00 2014-10-23 19:00:00
ايران اير 333 اهواز به موقع F100 داخلی پنج شنبه 20:40 2014-10-23 20:40:00
ايران اير 470 شيراز تاخیر دارد 22:25 F100 داخلی پنج شنبه 20:45 2014-10-23 20:45:00
آسمان 854 مشهد به موقع F100 داخلی پنج شنبه 21:25 2014-10-23 21:25:00
قشم اير 1289 تهران به موقع F100 داخلی پنج شنبه 22:20 2014-10-23 22:20:00
چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۳
مراسم تودیع آقای مهندس سلامی و معارفه آقای مهندس مصطفوی به سمت معاونت عملیات هوانوردی فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان مورخ 30/7/93  طی مراسم ویژه ای باحضور آقای مهندس اسفندیاری  مشاور اجرایی مدیر عامل شرکت فرودگاههای کشور و آقای مهندس شوشتری معاونت عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور و آقای مهندس عسگری مدیرکل محترم مراقبت پرواز شرکت فرودگاههای کشور و مهندس قاسم زاده مدیرکل فرودگاههای اسان اصفهان ودیگر مسئولین فرودگاهی دراداره کل فرودگاههای استان اصفهان انجام پذیرفت.
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۳
عملیات بازگشت حجاج بیت اله الحرام به فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان با ورود اولین پرواز از فرودگاه جده در ساعت 08:10 مورخ 18/7/93  آغاز گردید. این عملیات با انجام 18 پرواز در دو مرحله از  تاریخ 18/7/93 لغایت 21/7/93 از جده و ازتاریخ 27/7/93 لغایت 1/8/93 از مدینه منوره خواهد بود و طی آن تعداد 7590  زائر از استانهای اصفهان، چهارمحال وبختیاری ، مرکزی و شهرستان کاشان در قالب 57  کاروان از سرزمین وحی به فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان انتقال خواهند یافت .
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳
آقای دکتر جهانگیریان معاون وزیرراه و شهرسازی و ریاست سازمان هواپیمایی کشوری صبح روز سه شنبه مورخ 8/7/93 وارد  فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان شدند و از واحدهای مختلف عملیات هوانوردی و فرودگاهی بازدید نمودند و آقای مهندس قاسم زاده مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان توضیحاتی در رابطه با وضعیت ،عملکرد و پروژه های فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان بیان داشتند .
یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۳
به مناسبت هفته دفاع مقدس مراسم با شکوهی مورخ 5/7/93 در فرودگاه بین المللی شهیدبهشتی اصفهان با حضور خانواده معزز شهدا،مدیر کل فرودگاههای استان اصفهان،مسئولین ،فرماندهان و پرسنل یگان حفاظت و یگان انتظامی فرودگاه و جمعی از کارکنان برگزار گردید .این مراسم که با سخنرانی جناب آقای مهندس قاسم زاده و جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا کشکولی پیرامون جانبازی و فداکاری رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس همراه بود یاد و خاطره آن روزها گرامی داشته شد.همچنین  در این مراسم به خانواده های گرانقدر شهیدان و دو تن از آزادگان عزیز لوح سپاس تقدیم شد .